RSS

Category Archives: Hội Game

Hội Dota, DDay tại HVGA-Movie.tk !! anh e War vào đây.

Bản thân mình cũng chơi War, và cũng là gà do toàn chiến OFF
. chiến onl thì cũg có ít bạn không biết đánh với ai toàn người lạ. mình lập Box này gắn kết lại ae thành 1 tập thể cho Dota Việt Nam ta ngày ngày giờ giờ lớn mạnh nha các bạn. Read the rest of this entry »

 
15 phản hồi

Posted by trên Tháng Bảy 28, 2011 in Hội Game