RSS

Danh sách Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories: Card Password và Starchip

25 Th7

 Trong phiên bản này khi trong các trận dual. khi thắng chúng ta nhận được 1 số lượng Starchip nhất định. và Starchip này có thể nói có tác dụng như là tiền ở trong game. khi có số Starchip nhất định các bạn vào phần Password để mua quân bài mình thích. Nhưng mua như làm sao. Mã như thế nào thì sau đây bài viết sẽ có các mã cho những bạn cần củng cố bộ bài hoặc cho các bạn mới chơi sưu tầm.

Đây là bản danh sách cực kỳ đầy đủ nhé. Danh sách được chia làm 2 phần để cho mọi người tiện tìm kiếm nhé.

Password : là mã của những quân bài. các bạn vào phần Password trong game nhập mã để mua các quân bài bằng Starchip

Starchip  : chính là số sao bạn thu được sau mỗi trận đấu. hãy tích cóp để mua được quân bài theo ý nhé. Chúc các bạn Mua được nhiều bài đẹp.

Nhớ cảm ơn nha
Phần 1 Mã được xếp theo trật tự Starchip ( tất cả sẽ màu xanh Tím )


999,999 Maximum Starchip
————————
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
067 Perfectly Ultimate Great Moth        – 3500/3000 – 48579379 999999
217 B. Skull Dragon                      – 3200/2500 – 11901678 999999
001 Blue Eyes White Dragon               – 3000/2500 – 89631139 999999
392 Metalzoa                             – 3000/2300 – 50705071 999999
707 Skull Knight                         – 2650/2250 – 02504891 999999
057 Great Moth                           – 2600/2500 – 14141448 999999
371 Sanga of the Thunder                 – 2600/2200 – 25955164 999999
037 Gaia the Dragon Champion             – 2600/2100 – 66889139 999999
391 Zoa                                  – 2600/1900 – 24311372 999999
373 Suijin                               – 2500/2400 – 98434877 999999
035 Dark Magician                        – 2500/2100 – 46986414 999999
022 Summoned Skull                       – 2500/1200 – 70781052 999999
370 Labyrinth Tank                       – 2400/2400 – 99551425 999999
372 Kazejin                              – 2400/2200 – 62340868 999999
069 Thousand Dragon                      – 2400/2000 – 41462083 999999
082 Red-eyes B. Dragon                   – 2400/2000 – 74677422 999999
038 Gaia the Fierce Knight               – 2300/2100 – 06368038 999999
714 Firewing Pegasus                     – 2250/1800 – 27054370 999999
390 Launcher Spider                      – 2200/2500 – 87322377 999999
711 Mikazukinoyaiba                      – 2200/2350 – 38277918 999999
571 B. Dragon Jungle King                – 2100/1800 – 89832901 999999
386 Harpie’s Pet Dragon                  – 2000/2500 – 52040216 999999
092 Rabid Horseman                       – 2000/1700 – 94905343 999999
039 Curse of Dragon                      – 2000/1500 – 28279543 999999
063 Harpie Lady Sisters                  – 1950/2100 – 12206212 999999
712 Meteor Dragon                        – 1800/2000 – 64271667 999999
545 Skelgon                              – 1700/1900 – 32355828 999999
555 Tyhone #2                            – 1700/1900 – 56789759 999999
026 Battle Ox                            – 1700/1000 – 05053103 999999
369 Wall Shadow                          – 1600/3000 – 63182310 999999
060 Great White                          – 1600/ 800 – 13429800 999999
554 Lava Battleguard                     – 1550/1800 – 20394040 999999
052 Hercules Beatle                      – 1500/2000 – 52584282 999999
051 Armored Lizard                       – 1500/1200 – 15480588 999999
007 Winged Dragon #1                     – 1400/1200 – 87796900 999999
091 Mystic Horseman                      – 1300/1550 – 68516705 999999
062 Harpie Lady                          – 1300/1400 – 76812113 999999
064 Tiger Axe                            – 1300/1100 – 49791927 999999
054 Gokibore                             – 1200/1400 – 15367030 999999
284 Tao the Chanter                      – 1200/ 900 – 46247516 999999
299 Sonic Maid                           – 1200/ 900 – 38942059 999999
004 Baby Dragon                          – 1200/ 700 – 88819587 999999
603 Fairy Dragon                         – 1100/1200 – 20315854 999999
252 Nekogal #1                           – 1100/ 900 – 01761063 999999
021 Exodia the Forbidden                 – 1000/1000 – 33396948 999999
429 Goddess of Whim                      –  950/ 700 – 67959180 999999
235 Wodan the Resident of the Forest     –  900/1200 – 42883273 999999
640 Acid Crawler                         –  900/ 700 – 77568553 999999
103 Job Change Mirror                    –  800/1300 – 55337339 999999
028 Rock Ogre Grotto #1                  –  800/1200 – 68846917 999999
479 Cockroach Knight                     –  800/ 900 – 33413638 999999
562 Needle Worm                          –  750/ 600 – 81843628 999999
288 Dark Arts                            –  600/1400 – 72520073 999999
147 Monster Egg                          –  600/ 900 – 36121917 999999
628 Witch’s Apprentice                   –  550/ 500 – 80741828 999999
016 Time Wizard                          –  500/ 400 – 71625222 999999
056 Larvae Moth                          –  500/ 400 – 87756343 999999
541 Hanehane                             –  450/ 500 – 07089711 999999
428 Magician of Faith                    –  300/ 400 – 31560081 999999
499 Kattapillar                          –  250/ 300 – 81179446 999999
017 Right Leg of the Forbidden One       –  200/ 300 – 08124921 999999
018 Left Leg of the Forbidden One        –  200/ 300 – 44519536 999999
019 Right Arm of the Forbidden One       –  200/ 300 – 70903634 999999
020 Left Arm of the Forbidden One        –  200/ 300 – 07902349 999999
072 Cocoon of Evolution                  –    0/2000 – 40240595 999999
318 Elegant Egotist                      –     /     – 90219263 999999
325 Machine Conversion Factory           –     /     – 25769732 999999
329 Dragon Capture Jar                   –     /     – 50045299 999999
337 Raigeki                              –     /     – 12580477 999999
338 Mooyan Curry                         –     /     – 58074572 999999
342 Dian Keto the Cure Master            –     /     – 84257639 999999
347 Tremendose Fire                      –     /     – 46918794 999999
348 Swords of Revealing Light            –     /     – 72302403 999999
349 Spellbinding Circle                  –     /     – 18807108 999999
350 Dark Piercing Light                  –     /     – 45895206 999999
653 Warrior Elimination                  –     /     – 90873992 999999
656 Eternal Rest                         –     /     – 95051344 999999
658 Metalmorph                           –     /     – 68540058 999999
660 Stain Storm                          –     /     – 21323861 999999
661 Crush Card                           –     /     – 57728570 999999
662 Eradicading Aerosol                  –     /     – 94716515 999999
663 Breath of Light                      –     /     – 20101223 999999
664 Eternal Drought                      –     /     – 56606928 999999
667 Gate Guardian Ritual                 –     /     – 56483330 999999
669 Shadow Spell                         –     /     – 29267084 999999
672 Harpie’s Feather Duster              –     /     – 18144506 999999
675 Ultimate Dragon                      –     /     – 17928958 999999
681 House of Adhesive Tape               –     /     – 15083728 999999
682 Eatgaboon                            –     /     – 42578427 999999
683 Bear Trap                            –     /     – 78977532 999999
684 Invisible Wire                       –     /     – 15361130 999999
685 Acid Trap Hole                       –     /     – 41356845 999999
686 Widespread Ruin                      –     /     – 77754944 999999
687 Goblin Fan                           –     /     – 04149689 999999
688 Bad Reaction to Simochi              –     /     – 40633297 999999
689 Reverse Trap                         –     /     – 77622396 999999
690 Fake Trap                            –     /     – 03027001 999999
696 Javelin Beetle Pact                  –     /     – 41182875 999999

10 Starchips
————
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
398 Ooguchi                              –  300/ 250 – 58861941     10
475 Sinister Serpent                     –  300/ 250 – 08131171     10
527 Milus Radiant                        –  300/ 250 – 07489323     10
024 Skull Servant                        –  300/ 200 – 32274490     10
058 Kuriboh                              –  300/ 200 – 40640057     10
278 Petit Moth                           –  300/ 200 – 58192742     10
395 Dancing Elf                          –  300/ 200 – 59983499     10
394 Steel Scorpion                       –  250/ 300 – 13599884     10
399 Swordsman from the Foreign Land      –  250/ 250 – 85255550     10
393 Zone Eater                           –  250/ 200 – 86100785     10
343 Sparks                               –     /     – 76103675     10
652 Magical Labyrinth                    –     /     – 64389297     10
655 Cursebraker                          –     /     – 69666645     10
665 Curse of the Millennium Shield       –     /     – 83094937     10
666 Yamadron Ritual                      –     /     – 29089635     10
699 Revival of Skeleton Rider            –     /     – 31066283     10
700 Fortress Whale’s Oath                –     /     – 77454922     10

15 Starchips
————
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
009 Shadow Specter                       –  500/ 200 – 40575313     15
192 Key Mace                             –  400/ 300 – 01929294     15
289 Change Slime                         –  400/ 300 – 18914778     15
387 Mystic Lamp                          –  400/ 300 – 98049915     15
504 Fungi of the Musk                    –  400/ 300 – 53830602     15
548 Bone Mouse                           –  400/ 300 – 21239280     15
167 Ancient Jar                          –  400/ 200 – 81492226     15
547 Griggle                              –  350/ 300 – 95744531     15
635 Queen’s Double                       –  350/ 300 – 05901497     15
123 Dark Plant                           –  300/ 400 – 13193642     15
397 Leghul                               –  300/ 350 – 12472242     15
411 Bat                                  –  300/ 350 – 72076281     15
484 Amoeba                               –  300/ 350 – 95174353     15
469 Armed Ninja                          –  300/ 300 – 09076207     15
402 Monster Eye                          –  250/ 300 – 84133008     15

20 Starchips
————
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
130 Weather Control                      –  600/ 400 – 37243151     20
516 Muka Muka                            –  600/ 300 – 46657337     20
524 Star Boy                             –  550/ 500 – 08201910     20
485 Korogashi                            –  550/ 400 – 32569498     20
563 Wretched Ghost of the Attic          –  550/ 400 – 17238333     20
137 Mystery Hand                         –  500/ 500 – 62793020     20
237 Haniwa                               –  500/ 500 – 84285623     20
105 Tomozaurus                           –  500/ 400 – 46457856     20
197 Mech Mole Zombie                     –  500/ 400 – 63545455     20
422 Jinzo #7                             –  500/ 400 – 32809211     20
501 Man-Eater Bug                        –  450/ 600 – 54652250     20
444 Turu-Purun                           –  450/ 500 – 59053232     20
202 Air Marmot of Nefariousness          –  400/ 600 – 75889523     20
410 Mechanical Spider                    –  400/ 500 – 45688586     20
488 Rainbow Flower                       –  400/ 500 – 21347810     20
644 Flame Viper                          –  400/ 450 – 02830619     20
558 Pot the Trick                        –  400/ 400 – 55567161     20

25 Starchips
————
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
139 Blue-eyed Silver Zombie              –  900/ 700 – 35282433     25
122 Yamatano Dragon Scroll               –  900/ 300 – 76704943     25
174 Hurricail                            –  900/ 200 – 15042735     25
214 Kagemusha of the Blue Flame          –  800/ 400 – 15401633     25
245 Meda Bat                             –  800/ 400 – 76211194     25
602 Penguin Soldier                      –  750/ 500 – 93920745     25
579 Abyss Flower                         –  750/ 400 – 40387124     25
154 Fire Reaper                          –  700/ 500 – 53581214     25
268 Sectarian of Secrets                 –  700/ 500 – 15507080     25
420 Cyber-Stein                          –  700/ 500 – 69015963     25
549 Frog the Jam                         –  700/ 500 – 68638985     25
506 Gale Dogra                           –  650/ 600 – 16229315     25
486 Boo Koo                              –  650/ 500 – 68963107     25
611 Hiro’s Shadow Scout                  –  650/ 500 – 81863068     25
135 Fiend’s Hand                         –  600/ 600 – 52800428     25
191 Lala Li-Oon                          –  600/ 600 – 09430387     25
242 Candle of Fate                       –  600/ 600 – 47695416     25
598 Little Chimera                       –  600/ 550 – 68658728     25
104 Curtain of the Dark ones             –  600/ 500 – 22026707     25
185 Eyearmor                             –  600/ 500 – 64511793     25
207 Droll Bird                           –  600/ 500 – 97973387     25
210 Hinotama Soul                        –  600/ 500 – 96851799     25
254 Embryonic Beast                      –  500/ 750 – 64154377     25
050 Basic Insect                         –  500/ 700 – 89091579     25
152 The Melting Red Shadow               –  500/ 700 – 98898173     25
182 Masked Clown                         –  500/ 700 – 77581312     25
492 Hoshinigen                           –  500/ 700 – 67629977     25
589 Tentacle Plant                       –  500/ 600 – 60715406     25

30 Starchips
————
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
005 Ryu-Kishin                           – 1000/ 500 – 15303296     30
045 Oscillo Hero #2                      – 1000/ 500 – 27324313     30
160 M-Warrior #1                         – 1000/ 500 – 56342351     30
267 Unknown Warrior of Fiend             – 1000/ 500 – 97360116     30
271 Megirus Light                        –  900/ 600 – 23032273     30
195 Doron                                –  900/ 500 – 36151751     30
510 Laughing Flower                      –  900/ 500 – 42591472     30
544 Dharma Cannon                        –  900/ 500 – 96967123     30
102 Dark Mask                            –  900/ 400 – 28933734     30
540 Skelengel                            –  900/ 400 – 60694662     30
606 Twin Long Rods #2                    –  850/ 700 – 29692206     30
129 Nemuriko                             –  800/ 700 – 90963488     30
148 The Shadow Who Controls the Dark     –  800/ 700 – 63125616     30
265 The Furious Sea King                 –  800/ 700 – 18710707     30
008 Mushroom Man                         –  800/ 600 – 14181608     30
075 Man-Eating Plant                     –  800/ 600 – 49127943     30
107 Kagenigen                            –  800/ 600 – 80600490     30
158 Man Eater                            –  800/ 600 – 93553943     30
176 Fire Eye                             –  800/ 600 – 88435542     30
222 Midnight Fiend                       –  800/ 600 – 83678433     30
238 Yashinoki                            –  800/ 600 – 41061625     30
536 Mechaleon                            –  800/ 600 – 94412545     30
556 The Wandering Doomed                 –  800/ 600 – 93788854     30
198 Happy Lover                          –  800/ 500 – 99030164     30
604 Obese Marmot of Nefariousness        –  750/ 800 – 56713552     30
421 Cyber Commander                      –  750/ 700 – 06400512     30
490 Needle Ball                          –  750/ 700 – 94230224     30
537 Mega Thunderball                     –  750/ 600 – 21817254     30
187 Gate Deeg                            –  700/ 800 – 49258578     30
240 The Drdek                            –  700/ 800 – 08944575     30
134 Mystical Capture Chain               –  700/ 700 – 63515678     30
145 The Bewitching Phantom Thief         –  700/ 700 – 24348204     30
209 Winged Cleaver                       –  700/ 700 – 39175982     30
101 Wings of Wicked Flames               –  700/ 600 – 92944626     30
157 Firegrass                            –  700/ 600 – 53293545     30
179 Phantom Dewan                        –  700/ 600 – 77603950     30
211 Kaminarikozou                        –  700/ 600 – 15510988     30
212 Meotoko                              –  700/ 600 – 53832650     30
229 Hourglass of Life                    –  700/ 600 – 08783685     30
261 Wicked Mirror                        –  700/ 600 – 15150371     30
285 Serpent Maurauder                    –  700/ 600 – 82742611     30
591 Morphing Jar                         –  700/ 600 – 33508719     30
451 Kanikabuto                           –  650/ 900 – 84103702     30
586 Greenkappa                           –  650/ 900 – 61831093     30
184 Genin                                –  600/ 900 – 49370026     30
208 Petit Angel                          –  600/ 900 – 38142739     30
183 Lucky Trinket                        –  600/ 800 – 03985011     30
203 Phantom Ghost                        –  600/ 800 – 61201220     30
232 Madjinn Gunn                         –  600/ 800 – 43905751     30
476 Ganigumo                             –  600/ 800 – 34536276     30
200 Petit Dragon                         –  600/ 700 – 75356564     30
227 Hitodenchak                          –  600/ 700 – 46718686     30
452 Zarigun                              –  600/ 700 – 10598400     30
609 Bladefly                             –  600/ 700 – 28470714     30
161 M-Warrior #2                         –  500/1000 – 92731455     30
159 Dig Beak                             –  500/ 800 – 29948642     30
292 Psychic Kappa                        –  400/1000 – 07892180     30
156 Hard Armor                           –  300/1200 – 20060230     30

35 Starchips
————
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
048 Sangan                               – 1000/ 600 – 26202165     35
477 Aliensection                         –  950/ 700 – 70924884     35
189 Fusionist                            –  900/ 700 – 01641882     35
206 Twin Long Rods #1                    –  900/ 700 – 60589682     35
218 Two-mouth Darkruler                  –  900/ 700 – 57305373     35
239 Vishwar Randi                        –  900/ 700 – 78556320     35
243 Water Element                        –  900/ 700 – 03732747     35
266 Princess of Tsurugi                  –  900/ 700 – 51371017     35
481 Burglar                              –  850/ 800 – 06297941     35
610 Electric Lizard                      –  850/ 800 – 55875323     35
534 Minar                                –  850/ 750 – 32539892     35
300 Kurama                               –  800/ 800 – 85705804     35
108 Graveyard and the Hand of Invitation –  700/ 900 – 27094595     35
144 Djinn the Watcher of the Wind        –  700/ 900 – 97843505     35
503 Turtle Raccoon                       –  700/ 900 – 17441953     35
029 Mountain Warrior                     –  600/1000 – 04931562     35
173 Dark Prisoner                        –  600/1000 – 89558090     35
224 Trap Master                          –  500/1100 – 46461247     35
277 Gorgon Egg                           –  300/1300 – 11793047     35

40 Starchips
————
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
489 Barrel Lily                          – 1100/ 600 – 67841515     40
114 White Magical Hat                    – 1000/ 700 – 15150365     40
175 Ancient Brain                        – 1000/ 700 – 42431843     40
605 Liquid Beast                         –  950/ 800 – 93108297     40
116 Nightmare Scorpion                   –  900/ 800 – 88643173     40
199 Penguin Knight                       –  900/ 800 – 36039163     40
205 Dorover                              –  900/ 800 – 24194033     40
226 Skull Stalker                        –  900/ 800 – 54844990     40
247 Root Water                           –  900/ 800 – 39004808     40
538 Niwatori                             –  900/ 800 – 07805359     40
569 Drooling Lizard                      –  900/ 800 – 16353197     40
592 Muse-A                               –  850/ 900 – 69992868     40
113 Dark Gray                            –  800/ 900 – 09159938     40
143 Necrolancer the Timelord             –  800/ 900 – 61454890     40
188 Synchar                              –  800/ 900 – 75646173     40
417 Blast Juggler                        –  800/ 900 – 70138455     40
463 Electric Snake                       –  800/ 900 – 11324436     40
590 Beaked Snake                         –  800/ 900 – 06103114     40
100 Battle Warrior                       –  700/1000 – 55550921     40

45 Starchips
————
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
047 Torike                               – 1200/ 600 – 80813021     45
283 Holograph                            – 1100/ 700 – 10859908     45
432 Waterdragon Fairy                    – 1100/ 700 – 66836598     45
573 Little D.                            – 1100/ 700 – 42625254     45
568 Anthrosaurus                         – 1000/ 850 – 89904598     45
178 Claw Reacher                         – 1000/ 800 – 41218256     45
190 Akakieisu                            – 1000/ 800 – 38035986     45
215 Flame Ghost                          – 1000/ 800 – 58528964     45
478 Insect Soldiers of the Sky           – 1000/ 800 – 07019529     45
298 Wicked Dragon with the Ersatz Head   –  900/ 900 – 02957055     45
155 Larvas                               –  800/1000 – 94675535     45
177 Monsturtle                           –  800/1000 – 15820147     45
180 Arlownay                             –  800/1000 – 14708569     45
253 Angelwitch                           –  800/1000 – 37160778     45
282 Mystical Sheep #2                    –  800/1000 – 83464209     45
505 Prisman                              –  800/1000 – 80234301     45
585 Mechanical Snail                     –  800/1000 – 34442949     45
260 Lunar Queen Elzaim                   –  750/1100 – 62210247     45
264 Wing Egg Elf                         –  500/1300 – 98582704     45
539 Corroding Shark                      –  110/ 700 – 34290067     45

50 Starchips
————
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
559 Oscillo Hero                         – 1250/ 700 – 82065276     50
133 Charubin the Fire Knight             – 1100/ 800 – 37421579     50
359 Three-legged Zombie                  – 1100/ 800 – 33734439     50
461 Bolt Penguin                         – 1100/ 800 – 48531733     50
612 Lady of Faith                        – 1100/ 800 – 17358176     50
446 Aqua Snake                           – 1050/ 900 – 12436646     50
228 Wood Remains                         – 1000/ 900 – 17733394     50
270 Wetha                                – 1000/ 900 – 96643568     50
279 King Fog                             – 1000/ 900 – 84686841     50
530 Eldeen                               –  950/1000 – 06367785     50
142 Flame Manipulator                    –  900/1000 – 34460851     50
244 Dissolverock                         –  900/1000 – 40826495     50
295 Bio Plant                            –  600/1300 – 07670542     50
436 White Dolphin                        –  500/ 400 – 92409659     50
676 Commencement Dance                   –     /     – 43417563     50
677 Hamburger Recipe                     –     /     – 80811661     50
678 Revival of Sengenjin                 –     /     – 16206366     50
679 Novox’s Prayer                       –     /     – 43694075     50
680 Curse of Tri-Horned Dragon           –     /     – 79699070     50
691 Revival of Serpent Night Dragon      –     /     – 39411600     50
695 Puppet Ritual                        –     /     – 05783166     50
697 Garma Sword Oath                     –     /     – 78577570     50
698 Cosmo Queen’s Prayer                 –     /     – 04561679     50

55 Starchips
————
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
646 Gruesome Goo                         – 1300/ 700 – 65623423     55
162 Tainted Wisdom                       – 1250/ 800 – 28725004     55
553 Mushroom Man #2                      – 1250/ 800 – 93900406     55
059 Mammoth Graveyard                    – 1200/ 800 – 40374923     55
061 Wolf                                 – 1200/ 800 – 49417509     55
065 Silver Fang                          – 1200/ 800 – 90357090     55
169 Dark King of the Abyss               – 1200/ 800 – 53375573     55
431 Ice Water                            – 1150/ 900 – 20848593     55
642 Mystical Sheep #1                    – 1150/ 900 – 30451366     55
138 Dragon Statue                        – 1100/ 900 – 09197735     55
269 Versago the Destroyer                – 1100/ 900 – 50259460     55
580 Patrol Robo                          – 1100/ 900 – 76775123     55
219 Solitude                             – 1050/1000 – 84794011     55
118 Supporter in the Shadows             – 1000/1000 – 41422426     55
140 Toad Master                          – 1000/1000 – 62671448     55
181 Dark Shade                           – 1000/1000 – 40196604     55
276 Ray & Temperature                    – 1000/1000 – 85309439     55
629 Armored Rat                          –  950/1100 – 16246527     55
588 Living Vase                          –  900/1100 – 34320307     55
231 Wood Clown                           –  800/1200 – 17511156     55
250 Hyo                                  –  800/1200 – 38982356     55
257 Stone Armadiller                     –  800/1200 – 63432835     55
141 Spiked Snail                         –  700/1300 – 98075147     55
172 Armaill                              –  700/1300 – 53153481     55
296 One-eyed Shield Dragon               –  700/1300 – 33064647     55
040 Dragon Piper                         –  200/1800 – 55763552     55
330 Forest                               –     /     – 87430998     55
331 Wasteland                            –     /     – 23424603     55
332 Mountain                             –     /     – 50913601     55
333 Sogen                                –     /     – 86318356     55
334 Umi                                  –     /     – 22702055     55
335 Yami                                 –     /     – 59197169     55
339 Red Medicine                         –     /     – 38199696     55
344 Hinotama                             –     /     – 46130346     55

60 Starchips
————
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
023 The Wicked Worm Beast                – 1400/ 700 – 06285791     60
165 The Judgement Hand                   – 1400/ 700 – 28003512     60
543 Tongyo                               – 1350/ 800 – 69572024     60
273 Ancient Tree of Enlightenment        – 1300/ 900 – 86421986     60
570 Trakadon                             – 1300/ 800 – 42348802     60
546 Wow Warrior                          – 1250/ 900 – 69750536     60
030 Zombie Warrior                       – 1200/ 900 – 31339260     60
120 Dream Clown                          – 1200/ 900 – 13215230     60
132 The 13th Grave                       – 1200/ 900 – 00032864     60
251 Enchanting Mermaid                   – 1200/ 900 – 75376965     60
294 Dragoness the Wiched Knight          – 1200/ 900 – 70681994     60
354 Stuffed Animal                       – 1200/ 900 – 71068263     60
450 Kappa Avenger                        – 1200/ 900 – 48109103     60
566 Yormungarde                          – 1200/ 900 – 17115745     60
567 Darkworld Thorns                     – 1200/ 900 – 43500484     60
110 Hero of the East                     – 1100/1000 – 89987208     60
246 One Who Hunts Souls                  – 1100/1000 – 03606209     60
290 Moon Envoy                           – 1100/1000 – 45909477     60
576 Giant Scorpion of the Tundra         – 1100/1000 – 41403766     60
258 Beastking of the Swamp               – 1000/1100 – 99426834     60
584 Binding Chain                        – 1000/1100 – 08058240     60
153 Dokuroize the Grim Reaper            –  900/1200 – 25882881     60
414 Shovel Crusher                       –  900/1200 – 71950093     60
262 The Little Swordsman of Aile         –  800/1300 – 25109950     60
221 Kumootoko                            –  700/1400 – 56283725     60
263 Rock Ogre Grotto #2                  –  700/1400 – 62193699     60
601 Tenderness                           –  700/1400 – 57935140     60
034 Saggi the Dark Clown                 –  600/1500 – 66602787     60
274 Green Phantom King                   –  500/1600 – 22910685     60

70 Starchips
————
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
225 Fiend Sword                          – 1400/ 800 – 22855882     70
119 Trial of Nightmares                  – 1300/ 900 – 77827521     70
272 Mavelus                              – 1300/ 900 – 59036972     70
435 Water Girl                           – 1250/1000 – 55014050     70
480 Kuwagata Alpha                       – 1250/1000 – 60802233     70
003 Hitotsu-Me Giant                     – 1200/1000 – 76184692     70
053 Killer Needle                        – 1200/1000 – 88979991     70
109 Goddess With the Third Eye           – 1200/1000 – 53493204     70
112 The Witch that Feeds on Life         – 1200/1000 – 52367652     70
171 Big Eye                              – 1200/1000 – 16768387     70
201 Frenzied Panda                       – 1200/1000 – 98818516     70
248 Master & Expert                      – 1200/1000 – 75499502     70
256 Dimensional Warrior                  – 1200/1000 – 37043180     70
361 Flying Penguin                       – 1200/1000 – 05628232     70
457 Stone Ghost                          – 1200/1000 – 72269672     70
552 Winged Dragon #2                     – 1200/1000 – 57405307     70
561 Lesser Dragon                        – 1200/1000 – 55444629     70
293 Masaki the Legendary Swordsman       – 1100/1100 – 44287299     70
600 Key Mace #2                          – 1050/1200 – 20541432     70
196 Arma Knight                          – 1000/1200 – 00756652     70
236 Guardian of the Labyrinth            – 1000/1200 – 89272878     70
496 Wilmee                               – 1000/1200 – 92391084     70
620 Snakeyashi                           – 1000/1200 – 29802344     70
146 Temple of Skulls                     –  900/1300 – 00732302     70
615 Armored Starfish                     –  850/1400 – 17535588     70

80 Starchips
————
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
367 Jirai Gumo                           – 2200/ 100 – 94773007     80
599 Violent Rain                         – 1550/ 800 – 94042337     80
010 Blackland Fire Dragon                – 1500/ 800 – 87564352     80
080 Uraby                                – 1500/ 800 – 01784619     80
550 Behegon                              – 1350/1000 – 94022093     80
643 Disk Magician                        – 1350/1000 – 76446915     80
025 Horn Imp                             – 1300/1000 – 69669405     80
164 Lord of Zemia                        – 1300/1000 – 81618817     80
291 Fireyarou                            – 1300/1000 – 71407486     80
445 Guardian of the Sea                  – 1300/1000 – 85448931     80
514 Brave Scizzar                        – 1300/1000 – 74277583     80
076 Krokodilus                           – 1100/1200 – 76512652     80
574 Witch of the Black Forest            – 1100/1200 – 78010363     80
616 Hourglass of Courage                 – 1100/1200 – 43530283     80
259 Ancient Sorcerer                     – 1000/1300 – 36821538     80
406 Yaiba Robo                           – 1000/1300 – 10315429     80
455 Barrel Rock                          – 1000/1300 – 10476868     80
560 Invader from Another Planet          –  950/1400 – 28450915     80
220 Masked Sorcerer                      –  900/1400 – 10189126     80
280 Protector of the Throne              –  800/1500 – 10071456     80

100 Starchips
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
275 Ground Attacker Bugroth              – 1500/1000 – 58314394    100
281 Mystic Clown                         – 1500/1000 – 47060154    100
454 Destroyer Golem                      – 1500/1000 – 73481154    100
630 Ancient Lizard Warrior               – 1400/1100 – 43230671    100
578 Leo Wizard                           – 1350/1200 – 04392470    100
077 Grappler                             – 1300/1200 – 02906250    100
456 Minomushi Warrior                    – 1300/1200 – 46864967    100
607 Great Bill                           – 1250/1300 – 55691901    100
151 Rhaintumdos of the Red Sword         – 1200/1300 – 62403074    100
194 Terra the Terrible                   – 1200/1300 – 63308047    100
459 Tripwire Beast                       – 1200/1300 – 45042329    100
623 The Thing that Hides in the Mud      – 1200/1300 – 18180762    100
535 Kamakiriman                          – 1150/1400 – 68928540    100
186 Fiend Reflection #2                  – 1100/1400 – 02863439    100
515 The Statue of Easter Island          – 1100/1400 – 10262698    100
166 Mysterious Puppeteer                 – 1000/1500 – 54098121    100
193 Turtle Tiger                         – 1000/1500 – 37313348    100
418 Golgoil                              –  900/1600 – 07526150    100
255 Prevent Rat                          –  500/2000 – 00549481    100
670 Black Luster Ritual                  –     /     – 55761792    100
671 Zera Ritual                          –     /     – 81756897    100
673 War-Lion Ritual                      –     /     – 54539105    100
674 Beastry Mirror Ritual                –     /     – 81933259    100
692 Turtle Oath                          –     /     – 76806714    100
693 Contruct of Mask                     –     /     – 02304453    100
694 Resurrection of Chakra               –     /     – 39399168    100

120 Starchips
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
415 Mechanicalchacer                     – 1850/ 800 – 07359741    120
440 7 Colored Fish                       – 1800/ 800 – 23771716    120
447 Giant Red Snake                      – 1800/ 800 – 58831685    120
044 Rogue Doll                           – 1600/1000 – 91939608    120
234 Beautiful Head Huntress              – 1600/ 800 – 16899564    120
125 Faith Bird                           – 1500/1100 – 75582395    120
647 Hyosube                              – 1500/ 900 – 02118022    120
433 Ancient Elf                          – 1450/1200 – 93221206    120
581 Takuhee                              – 1450/1000 – 03170832    120
649 Hibikime                             – 1450/1000 – 64501875    120
041 Celtic Guardian                      – 1400/1200 – 91152256    120
117 Spirit of the Books                  – 1400/1200 – 14037717    120
149 Lord of the Lamp                     – 1400/1200 – 99510761    120
249 Water Omotics                        – 1400/1200 – 02483611    120
297 Cyber Soldier of Dark World          – 1400/1200 – 75559356    120
363 Fairy’s Gift                         – 1400/1000 – 68401546    120
430 Water Magician                       – 1400/1000 – 93343894    120
163 Lisark                               – 1300/1300 – 55210709    120
115 Kamion Wizard                        – 1300/1100 – 41544074    120
233 Dark Titan of Terror                 – 1300/1100 – 89494469    120
502 D. Human                             – 1300/1100 – 81057959    120
608 Shining Friendship                   – 1300/1100 – 82085619    120
013 Tyhone                               – 1200/1400 – 72842870    120
070 Fiend Kraken                         – 1200/1400 – 77456781    120
216 Dryad                                – 1200/1400 – 84916669    120
287 Ogre of the Black Shadow             – 1200/1400 – 45121025    120
412 Giga-Tech Wolf                       – 1200/1400 – 08471389    120
241 Dark Assassin                        – 1200/1200 – 41949033    120
634 Night Lizard                         – 1150/1300 – 78402798    120
384 Dark Rabbit                          – 1100/1500 – 99261403    120
474 Sea Kamen                            – 1100/1300 – 71746462    120
583 Weather Report                       –  950/1500 – 72053645    120
497 Yado Karu                            –  900/1700 – 29380133    120
416 Blocker                              –  850/1800 – 34743446    120
381 Toon Alligator                       –  800/1600 – 59383041    120
121 Sleeping Lion                        –  700/1700 – 40200834    120

140 Starchips
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
625 Fairy of the Fountain                – 1600/1100 – 81563416    140
466 Skull Red Bird                       – 1550/1200 – 10202894    140
168 Darkfire Dragon                      – 1500/1250 – 17881964    140
031 Koumori Dragon                       – 1500/1200 – 67724379    140
036 The Snake Hair                       – 1500/1200 – 29491031    140
043 Karbonala Warrior                    – 1500/1200 – 54541900    140
055 Giant Flea                           – 1500/1200 – 41762634    140
066 Kojikocy                             – 1500/1200 – 01184620    140
230 Rare Fish                            – 1500/1200 – 80516007    140
353 Takriminos                           – 1500/1200 – 44073668    140
597 Pale Beast                           – 1500/1200 – 21263083    140
136 Witty Phantom                        – 1400/1300 – 36304921    140
511 Bean Soldier                         – 1400/1300 – 84990171    140
512 Cannon Soldier                       – 1400/1300 – 11384280    140
095 Crass Clown                          – 1350/1400 – 93889755    140
098 Clown Zombie                         – 1350/   0 – 92667214    140
006 Feral Imp                            – 1300/1400 – 41392891    140
470 Magical Ghost                        – 1300/1400 – 46474915    140
587 Mon Larvas                           – 1300/1400 – 07225792    140
595 Fiend Reflection #1                  – 1300/1400 – 68870276    140
626 Amazon of the Seas                   – 1300/1400 – 17968114    140
027 Beaver Warrior                       – 1200/1500 – 32452818    140
046 Griffore                             – 1200/1500 – 53829412    140
049 Big Insect                           – 1200/1500 – 53606874    140
071 Jellyfish                            – 1200/1500 – 14851496    140

160 Starchips
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
551 Dark Elf                             – 2000/ 800 – 21417692    160
532 Gemini Elf                           – 1900/ 900 – 69140098    160
379 La Jinn the Mystical Genie           – 1800/1000 – 97590747    160
523 The Bistro Butcher                   – 1800/1000 – 71107816    160
078 Axe Raider                           – 1700/1150 – 48305365    160
032 Two-headed King Rex                  – 1600/1200 – 94119974    160
081 Crawling Dragon #2                   – 1600/1200 – 38289717    160
377 Ryu-Kishin Powered                   – 1600/1200 – 24611934    160
507 Crazy Fish                           – 1600/1200 – 53713014    160
596 Ghoul With An Appetite               – 1600/1200 – 95265975    160
636 Blue Winged Crown                    – 1600/1200 – 41396436    160
498 Morinphen                            – 1550/1300 – 55784832    160
462 The Immortal of Thunder              – 1500/1300 – 84926738    160
631 Maiden of the Moonlight              – 1500/1300 – 79629370    160
352 Kanan the Swordmistress              – 1400/1400 – 12829151    160
351 Yaranzo                              – 1300/1500 – 71280811    160
083 Castle of Dark Illusions             – 1200/2500 – 00062121    160
002 Mystical Elf                         –  800/2000 – 15025844    160
170 Spirit of the Harp                   –  800/2000 – 80770678    160

180 Starchips
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
127 Ansatsu                              – 1700/1200 – 48365709    180
621 Succubus Knight                      – 1650/1300 – 55291359    180
624 High Tide Gyojin                     – 1650/1300 – 54579801    180
368 Shadow Ghoul                         – 1600/1300 – 30778711    180
448 Spike Seadra                         – 1600/1300 – 85326399    180
648 Machine Attacker                     – 1600/1300 – 38116136    180
493 Maha Vailo                           – 1550/1400 – 93013676    180
405 Saber Slasher                        – 1450/1500 – 73911410    180
460 Bolt Escargot                        – 1400/1500 – 12146024    180
086 Barox                                – 1380/1530 – 06840573    180
404 Tatsunootoshigo                      – 1350/1600 – 47922711    180
517 Sand Stone                           – 1300/1600 – 73051941    180
128 Lamoon                               – 1200/1700 – 75850803    180

200 Starchips
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
087 Dark Chimera                         – 1610/1460 – 32344688    200
094 Crawling Dragon                      – 1600/1400 – 67494157    200
111 Doma the Angel of Silence            – 1600/1400 – 16972957    200
131 Octoberser                           – 1600/1400 – 74637266    200
614 Hunter Spider                        – 1600/1400 – 80141480    200
097 Dragon Zombie                        – 1600/ 500 – 66672569    200
542 Misairuzame                          – 1400/1600 – 33178416    200
641 Invader of the Throne                – 1350/1700 – 03056267    200
089 Catapult Turtle                      – 1000/2000 – 95727991    200
362 Millennium Shield                    –    0/3000 – 32012841    200
366 Labyrinth Wall                       –    0/3000 – 67284908    200

230 Starchips
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
639 Amphibious Bugroth                   – 1850/1300 – 40173854    230
014 Battle Steer                         – 1800/1300 – 18246479    230
106 Spirit of the Winds                  – 1700/1400 – 54615781    230
124 Ancient Tool                         – 1700/1400 – 49587396    230
150 Akihiron                             – 1700/1400 – 36904469    230
204 Mabarrel                             – 1700/1400 – 98795934    230
425 Thunder Dragon                       – 1600/1500 – 31786629    230
519 Fire Kraken                          – 1600/1500 – 46534755    230
622 Ill Witch                            – 1600/1500 – 81686058    230
632 Stone Ogre Grotto                    – 1600/1500 – 15023985    230
633 Winged Egg of New Life               – 1400/1700 – 42418084    230
525 Spirit of the Mountain               – 1300/1800 – 34690519    230

260 Starchips
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
487 Flower Wolf                          – 1800/1400 – 95952802    260
508 Cyber Saurus                         – 1800/1400 – 89112729    260
434 Beautiful Beast Trainer              – 1750/1500 – 29616941    260
495 Musicain King                        – 1750/1500 – 56907389    260
491 Peacock                              – 1700/1500 – 20624263    260
513 Guardian of the Throne Room          – 1650/1600 – 47879985    260
650 Whiptail Crow                        – 1650/1600 – 91996584    260
494 Rainbow Marine Mermaid               – 1550/1700 – 29402771    260
396 Ocubeam                              – 1550/1650 – 86088138    260
093 Zanki                                – 1500/1700 – 30090452    260
413 Cyber Soldier                        – 1500/1700 – 44865098    260
096 Armored Zombie                       – 1500/   0 – 20277860    260
557 Steel Ogre Grotto #1                 – 1400/1800 – 29172562    260
593 Giant Turtle Who Feeds on Flames     – 1400/1800 – 96981563    260
213 Aqua Madoor                          – 1200/2000 – 85639257    260
468 Queen Bird                           – 1200/2000 – 73081602    260

290 Starchips
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
383 Parrot Dragon                        – 2000/1300 – 62762898    290
458 Kaminari Attack                      – 1900/1400 – 09653271    290
389 Giltia the D. Knight                 – 1850/1500 – 51828629    290
012 Swamp Battleguard                    – 1800/1500 – 40453765    290
068 Garoozis                             – 1800/1500 – 14977074    290
073 Kairyu-Shin                          – 1800/1500 – 76634149    290
126 Orion the Battle King                – 1800/1500 – 02971090    290
375 Dungeon Worm                         – 1800/1500 – 51228280    290
400 Emperor of the Land and Sea          – 1800/1500 – 11250655    290
441 Mech Bass                            – 1800/1500 – 50176820    290
464 Wing Eagle                           – 1800/1500 – 47319141    290
638 Queen of the Autumn Leaves           – 1800/1500 – 04179849    290
403 Leogun                               – 1750/1550 – 10538007    290
617 Marine Beast                         – 1700/1600 – 29929832    290
439 Bottom Dweller                       – 1650/1700 – 81386177    290
286 Gate Keeper                          – 1500/1800 – 19737320    290
355 Megasonic Eye                        – 1500/1800 – 07562372    290
637 Trent                                – 1500/1800 – 78780140    290
084 Reaper of the Cards                  – 1380/1930 – 33066139    290
074 Giant Soldier of Stone               – 1300/2000 – 13039848    290
449 30,000-Year White Turtle             – 1250/2100 – 11714098    290
088 Metal Guardian                       – 1150/2150 – 68339286    290

320 Starchips
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
565 Man-Eating Black Shark               – 2100/1300 – 80727036    320
473 Vermillion Sparrow                   – 1900/1500 – 35752363    320
482 Pragtical                            – 1900/1500 – 33691040    320
577 Crow Goblin                          – 1850/1600 – 77998771    320
015 Flame Swordsman                      – 1800/1600 – 45231177    320
376 Monster Tamer                        – 1800/1600 – 97612389    320
382 Rude Kaiser                          – 1800/1600 – 26378150    320
423 Dice Armadillo                       – 1650/1800 – 69893315    320
357 Yamadron                             – 1600/1800 – 70345785    320
528 Togex                                – 1600/1800 – 33878931    320
042 Illusionist Faceless Mage            – 1200/2200 – 28546905    320

350 Starchips
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
085 King of Yamimakai                    – 2000/1530 – 69455834    350
437 Deepsea Shark                        – 1900/1600 – 28593363    350
409 Metal Dragon                         – 1850/1700 – 09293977    350
582 Dark Witch                           – 1800/1700 – 35565537    350
419 Giganto                              – 1700/1800 – 33621868    350
619 Rock Spirit                          – 1650/1900 – 82818645    350
438 Metal Fish                           – 1600/1900 – 55998462    350

400 Starchips
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
378 Swordstalker                         – 2000/1600 – 50005633    400
520 Turtle Bird                          – 1900/1700 – 72929454    400
521 Skullbird                            – 1900/1700 – 08327462    400
533 Kwagar Hercules                      – 1900/1700 – 95144193    400
618 Warrior of Tradition                 – 1900/1700 – 56413937    400
408 Giant Mech-Soldier                   – 1750/1900 – 72299832    400
526 Neck Hunter                          – 1750/1900 – 70084224    400
518 Boulder Tortoise                     – 1450/2200 – 09540040    400

500 Starchips
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
531 Mystical Sand                        – 2100/1700 – 32751480    500
572 Empress Judge                        – 2100/1700 – 15237615    500
594 Rose Spectre of Dunn                 – 2000/1800 – 32485271    500
079 Megazowler                           – 1800/2000 – 75390004    500
090 Gyakutenno Megami                    – 1800/2000 – 31122090    500
099 Pumpking the King of Ghosts          – 1800/2000 – 29155212    500

550 Starchips
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
223 Roaring Ocean Snake                  – 2100/1800 – 19066538    550
465 Punished Eagle                       – 2100/1800 – 74703140    550
529 Flame Cerberus                       – 2100/1800 – 60862676    550
522 Monstrous Bird                       – 2000/1900 – 35712107    550
627 Nekogal #2                           – 1900/2000 – 43352213    550

700 Starchips
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
467 Crimson Sunbird                      – 2300/1800 – 46696593    700
442 Aqua Dragon                          – 2250/1900 – 86164529    700
401 Ushi oni                             – 2150/1950 – 48649353    700
500 Dragon Seeker                        – 2100/2000 – 28563545    700
645 Royal Guard                          – 1900/2200 – 39239728    700

800 Starchips
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
407 Machine King                         – 2200/2000 – 46700124    800
509 Bracchio-Raidus                      – 2200/2000 – 16507828    800
471 Soul Hunter                          – 2200/1800 – 72869010    800
564 Great Mammoth of Goldfine            – 2200/1800 – 54622031    800
453 Millennium Golem                     – 2000/2200 – 47986555    800
301 Legendary Sword                      –     /     – 61854111    800
302 Sword of Dark Destruction            –     /     – 37120512    800
303 Dark Energy                          –     /     – 04614116    800
304 Axe of Dispair                       –     /     – 40619825    800
305 Laser Cannon Armor                   –     /     – 77007920    800
306 Insect Armor With A Laser Cannon     –     /     – 03492538    800
307 Elf’s Light                          –     /     – 39897277    800
308 Beast Fangs                          –     /     – 46009906    800
309 Steel Shell                          –     /     – 02370081    800
310 Vile Germs                           –     /     – 39774685    800
311 Black Pendant                        –     /     – 65169794    800
312 Silver Bow and Arrow                 –     /     – 01557499    800
313 Horn of Light                        –     /     – 38552107    800
314 Horn of the Unicorn                  –     /     – 64047146    800
315 Dragon Treasure                      –     /     – 01435851    800
316 Electro-Whip                         –     /     – 37820550    800
317 Cyber Shield                         –     /     – 63224564    800
319 Mystical Moon                        –     /     – 36607978    800
320 Stop Defense                         –     /     – 63102017    800
321 Malevolent Nuzzeler                  –     /     – 99597615    800
322 Violet Crystal                       –     /     – 15052462    800
323 Book of Secret Arts                  –     /     – 91595718    800
324 Invigoration                         –     /     – 98374133    800
326 Raise Body Heat                      –     /     – 51267887    800
327 Follow Wind                          –     /     – 98252586    800
328 Power of Kaishin                     –     /     – 77027445    800
651 Kunai with Chain                     –     /     – 37390589    800
654 Salamandra                           –     /     – 32268901    800
659 Winged Trumpeter                     –     /     – 94939166    800
668 Bright Castle                        –     /     – 82878489    800

900 Starchips
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
385 Bickuribox                           – 2300/2000 – 25655502    900
427 Kaiser Dragon                        – 2300/2000 – 94566432    900
426 Stone D.                             – 2000/2300 – 68171737    900

1000 Starchips
————–
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
033 Judgeman                             – 2200/1500 – 30113682   1000
472 Air Eater                            – 2100/1600 – 08353769   1000
443 Sea King Dragon                      – 2000/1700 – 23659124   1000
483 Garvas                               – 2000/1700 – 69780745   1000
424 Sky Dragon                           – 1900/1800 – 95288024   1000
575 Ancient One of the Deep Forest       – 1800/1900 – 14015067   1000
011 Sword Arm of Dragon                  – 1750/2030 – 13069066   1000
388 Pendulum Machine                     – 1750/2000 – 24433920   1000

Above 1000 Starchips
——————–
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
358 Seiyaryu                             – 2500/2300 – 06740720   1700
613 Twin-headed Thunder Dragon           – 2800/2100 – 54752875   1900

Above 20000 Starchips
———————
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
336 Dark Hole                            –     /     – 53129443  20000
340 Goblin’s Secret Remedy               –     /     – 11868825  20000
345 Final Flame                          –     /     – 73134081  20000
341 Soul of the Pure                     –     /     – 47852924  35000
346 Ookazi                               –     /     – 19523799  35000
657 Megamorph                            –     /     – 22046459  50000


Not Redeemable
————–
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
380 Blue Eyes Ultimate Dragon            – 4500/3800 – 23995346 N/A
374 Gate Guardian                        – 3750/3400 – 25833572 N/A
713 Meteor B. Dragon                     – 3500/2000 – 90660762 N/A
364 Black Luster Soldier                 – 3000/2500 – 05405694 N/A
708 Cosmo Queen                          – 2900/2450 – 38999506 N/A
705 Tri-Horned Dragon                    – 2850/2350 – 39111158 N/A
722 Magician of Black Chaos              – 2800/2600 – 30208479 N/A
360 Zera the Mant                        – 2800/2300 – 69123138 N/A
703 Sengenjin                            – 2750/2500 – 76232340 N/A
710 Crab Turtle                          – 2550/2500 – 91782219 N/A
716 Garma Sword                          – 2550/2150 – 90844184 N/A
717 Javelin Beetle                       – 2450/2550 – 26932788 N/A
709 Charka                               – 2450/2000 – 65393205 N/A
706 Serpent Night Dragon                 – 2350/2400 – 66516792 N/A
718 Fortress Whale                       – 2350/2150 – 62337487 N/A
356 Super War-Lion                       – 2300/2100 – 33951077 N/A
365 Fiend’s Mirror                       – 2100/1800 – 31890399 N/A
704 Skull Guardian                       – 2050/2500 – 03627449 N/A
715 Psyco Puppet                         – 2000/2350 – 63459075 N/A
702 Hungery Burger                       – 2000/1850 – 30243636 N/A
720 Mask of Shine and Dark               – 2000/1800 – 25110231 N/A
701 Performance of Sword                 – 1950/1850 – 04849037 N/A
719 Dokurorider                          – 1900/1850 – 99721536 N/A
721 Dark Magic Ritual                    –     /     – 76792184 N/A

 =============================================================
Phần 2 Các Mã được chia theo Type của bài. ( tất cả màu đen )Ritual
——
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
665 Curse of the Millennium Shield       –     /     – 83094937     10
666 Yamadron Ritual                      –     /     – 29089635     10
667 Gate Guardian Ritual                 –     /     – 56483330 999999
670 Black Luster Ritual                  –     /     – 55761792    100
671 Zera Ritual                          –     /     – 81756897    100
673 War-Lion Ritual                      –     /     – 54539105    100
674 Beastry Mirror Ritual                –     /     – 81933259    100
675 Ultimate Dragon                      –     /     – 17928958 999999
676 Commencement Dance                   –     /     – 43417563     50
677 Hamburger Recipe                     –     /     – 80811661     50
678 Revival of Sengenjin                 –     /     – 16206366     50
679 Novox’s Prayer                       –     /     – 43694075     50
680 Curse of Tri-Horned Dragon           –     /     – 79699070     50
691 Revival of Serpent Night Dragon      –     /     – 39411600     50
692 Turtle Oath                          –     /     – 76806714    100
693 Contruct of Mask                     –     /     – 02304453    100
694 Resurrection of Chakra               –     /     – 39399168    100
695 Puppet Ritual                        –     /     – 05783166     50
696 Javelin Beetle Pact                  –     /     – 41182875 999999
697 Garma Sword Oath                     –     /     – 78577570     50
698 Cosmo Queen’s Prayer                 –     /     – 04561679     50
699 Revival of Skeleton Rider            –     /     – 31066283     10
700 Fortress Whale’s Oath                –     /     – 77454922     10
721 Dark Magic Ritual                    –     /     – 76792184 N/A

Trap
—-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
681 House of Adhesive Tape               –     /     – 15083728 999999
682 Eatgaboon                            –     /     – 42578427 999999
683 Bear Trap                            –     /     – 78977532 999999
684 Invisible Wire                       –     /     – 15361130 999999
685 Acid Trap Hole                       –     /     – 41356845 999999
686 Widespread Ruin                      –     /     – 77754944 999999
687 Goblin Fan                           –     /     – 04149689 999999
688 Bad Reaction to Simochi              –     /     – 40633297 999999
689 Reverse Trap                         –     /     – 77622396 999999
690 Fake Trap                            –     /     – 03027001 999999

Terrain Magic
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
330 Forest                               –     /     – 87430998     55
331 Wasteland                            –     /     – 23424603     55
332 Mountain                             –     /     – 50913601     55
333 Sogen                                –     /     – 86318356     55
334 Umi                                  –     /     – 22702055     55
335 Yami                                 –     /     – 59197169     55

Equip Magic
———–
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
301 Legendary Sword                      –     /     – 61854111    800
302 Sword of Dark Destruction            –     /     – 37120512    800
303 Dark Energy                          –     /     – 04614116    800
304 Axe of Dispair                       –     /     – 40619825    800
305 Laser Cannon Armor                   –     /     – 77007920    800
306 Insect Armor With A Laser Cannon     –     /     – 03492538    800
307 Elf’s Light                          –     /     – 39897277    800
308 Beast Fangs                          –     /     – 46009906    800
309 Steel Shell                          –     /     – 02370081    800
310 Vile Germs                           –     /     – 39774685    800
311 Black Pendant                        –     /     – 65169794    800
312 Silver Bow and Arrow                 –     /     – 01557499    800
313 Horn of Light                        –     /     – 38552107    800
314 Horn of the Unicorn                  –     /     – 64047146    800
315 Dragon Treasure                      –     /     – 01435851    800
316 Electro-Whip                         –     /     – 37820550    800
317 Cyber Shield                         –     /     – 63224564    800
318 Elegant Egotist                      –     /     – 90219263 999999
319 Mystical Moon                        –     /     – 36607978    800
321 Malevolent Nuzzeler                  –     /     – 99597615    800
322 Violet Crystal                       –     /     – 15052462    800
323 Book of Secret Arts                  –     /     – 91595718    800
324 Invigoration                         –     /     – 98374133    800
325 Machine Conversion Factory           –     /     – 25769732 999999
326 Raise Body Heat                      –     /     – 51267887    800
327 Follow Wind                          –     /     – 98252586    800
328 Power of Kaishin                     –     /     – 77027445    800
651 Kunai with Chain                     –     /     – 37390589    800
654 Salamandra                           –     /     – 32268901    800
657 Megamorph                            –     /     – 22046459  50000
658 Metalmorph                           –     /     – 68540058 999999
659 Winged Trumpeter                     –     /     – 94939166    800
668 Bright Castle                        –     /     – 82878489    800

Magic
—–
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
320 Stop Defense                         –     /     – 63102017    800
329 Dragon Capture Jar                   –     /     – 50045299 999999
336 Dark Hole                            –     /     – 53129443  20000
337 Raigeki                              –     /     – 12580477 999999
338 Mooyan Curry                         –     /     – 58074572 999999
339 Red Medicine                         –     /     – 38199696     55
340 Goblin’s Secret Remedy               –     /     – 11868825  20000
341 Soul of the Pure                     –     /     – 47852924  35000
342 Dian Keto the Cure Master            –     /     – 84257639 999999
343 Sparks                               –     /     – 76103675     10
344 Hinotama                             –     /     – 46130346     55
345 Final Flame                          –     /     – 73134081  20000
346 Ookazi                               –     /     – 19523799  35000
347 Tremendose Fire                      –     /     – 46918794 999999
348 Swords of Revealing Light            –     /     – 72302403 999999
349 Spellbinding Circle                  –     /     – 18807108 999999
350 Dark Piercing Light                  –     /     – 45895206 999999
652 Magical Labyrinth                    –     /     – 64389297     10
653 Warrior Elimination                  –     /     – 90873992 999999
655 Cursebraker                          –     /     – 69666645     10
656 Eternal Rest                         –     /     – 95051344 999999
660 Stain Storm                          –     /     – 21323861 999999
661 Crush Card                           –     /     – 57728570 999999
662 Eradicading Aerosol                  –     /     – 94716515 999999
663 Breath of Light                      –     /     – 20101223 999999
664 Eternal Drought                      –     /     – 56606928 999999
669 Shadow Spell                         –     /     – 29267084 999999
672 Harpie’s Feather Duster              –     /     – 18144506 999999

Aqua
—-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
710 Crab Turtle                          – 2550/2500 – 91782219 N/A
373 Suijin                               – 2500/2400 – 98434877 999999
223 Roaring Ocean Snake                  – 2100/1800 – 19066538    550
520 Turtle Bird                          – 1900/1700 – 72929454    400
639 Amphibious Bugroth                   – 1850/1300 – 40173854    230
447 Giant Red Snake                      – 1800/ 800 – 58831685    120
150 Akihiron                             – 1700/1400 – 36904469    230
624 High Tide Gyojin                     – 1650/1300 – 54579801    180
519 Fire Kraken                          – 1600/1500 – 46534755    230
131 Octoberser                           – 1600/1400 – 74637266    200
625 Fairy of the Fountain                – 1600/1100 – 81563416    140
599 Violent Rain                         – 1550/ 800 – 94042337     80
647 Hyosube                              – 1500/ 900 – 02118022    120
518 Boulder Tortoise                     – 1450/2200 – 09540040    400
593 Giant Turtle Who Feeds on Flames     – 1400/1800 – 96981563    260
249 Water Omotics                        – 1400/1200 – 02483611    120
550 Behegon                              – 1350/1000 – 94022093     80
445 Guardian of the Sea                  – 1300/1000 – 85448931     80
646 Gruesome Goo                         – 1300/ 700 – 65623423     55
449 30,000-Year White Turtle             – 1250/2100 – 11714098    290
435 Water Girl                           – 1250/1000 – 55014050     70
071 Jellyfish                            – 1200/1500 – 14851496    140
070 Fiend Kraken                         – 1200/1400 – 77456781    120
361 Flying Penguin                       – 1200/1000 – 05628232     70
450 Kappa Avenger                        – 1200/ 900 – 48109103     60
634 Night Lizard                         – 1150/1300 – 78402798    120
431 Ice Water                            – 1150/ 900 – 20848593     55
474 Sea Kamen                            – 1100/1300 – 71746462    120
432 Waterdragon Fairy                    – 1100/ 700 – 66836598     45
446 Aqua Snake                           – 1050/ 900 – 12436646     50
089 Catapult Turtle                      – 1000/2000 – 95727991    200
193 Turtle Tiger                         – 1000/1500 – 37313348    100
196 Arma Knight                          – 1000/1200 – 00756652     70
258 Beastking of the Swamp               – 1000/1100 – 99426834     60
140 Toad Master                          – 1000/1000 – 62671448     55
270 Wetha                                – 1000/ 900 – 96643568     50
583 Weather Report                       –  950/1500 – 72053645    120
605 Liquid Beast                         –  950/ 800 – 93108297     40
497 Yado Karu                            –  900/1700 – 29380133    120
199 Penguin Knight                       –  900/ 800 – 36039163     40
205 Dorover                              –  900/ 800 – 24194033     40
206 Twin Long Rods #1                    –  900/ 700 – 60589682     35
243 Water Element                        –  900/ 700 – 03732747     35
615 Armored Starfish                     –  850/1400 – 17535588     70
606 Twin Long Rods #2                    –  850/ 700 – 29692206     30
177 Monsturtle                           –  800/1000 – 15820147     45
265 The Furious Sea King                 –  800/ 700 – 18710707     30
602 Penguin Soldier                      –  750/ 500 – 93920745     25
503 Turtle Raccoon                       –  700/ 900 – 17441953     35
549 Frog the Jam                         –  700/ 500 – 68638985     25
451 Kanikabuto                           –  650/ 900 – 84103702     30
227 Hitodenchak                          –  600/ 700 – 46718686     30
452 Zarigun                              –  600/ 700 – 10598400     30
524 Star Boy                             –  550/ 500 – 08201910     20
152 The Melting Red Shadow               –  500/ 700 – 98898173     25
589 Tentacle Plant                       –  500/ 600 – 60715406     25
444 Turu-Purun                           –  450/ 500 – 59053232     20
292 Psychic Kappa                        –  400/1000 – 07892180     30
289 Change Slime                         –  400/ 300 – 18914778     15
484 Amoeba                               –  300/ 350 – 95174353     15
398 Ooguchi                              –  300/ 250 – 58861941     10
393 Zone Eater                           –  250/ 200 – 86100785     10

Beast
—–
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
356 Super War-Lion                       – 2300/2100 – 33951077 N/A
714 Firewing Pegasus                     – 2250/1800 – 27054370 999999
483 Garvas                               – 2000/1700 – 69780745   1000
575 Ancient One of the Deep Forest       – 1800/1900 – 14015067   1000
487 Flower Wolf                          – 1800/1400 – 95952802    260
403 Leogun                               – 1750/1550 – 10538007    290
528 Togex                                – 1600/1800 – 33878931    320
597 Pale Beast                           – 1500/1200 – 21263083    140
023 The Wicked Worm Beast                – 1400/ 700 – 06285791     60
404 Tatsunootoshigo                      – 1350/1600 – 47922711    180
091 Mystic Horseman                      – 1300/1550 – 68516705 999999
587 Mon Larvas                           – 1300/1400 – 07225792    140
163 Lisark                               – 1300/1300 – 55210709    120
607 Great Bill                           – 1250/1300 – 55691901    100
046 Griffore                             – 1200/1500 – 53829412    140
201 Frenzied Panda                       – 1200/1000 – 98818516     70
248 Master & Expert                      – 1200/1000 – 75499502     70
061 Wolf                                 – 1200/ 800 – 49417509     55
065 Silver Fang                          – 1200/ 800 – 90357090     55
642 Mystical Sheep #1                    – 1150/ 900 – 30451366     55
384 Dark Rabbit                          – 1100/1500 – 99261403    120
252 Nekogal #1                           – 1100/ 900 – 01761063 999999
496 Wilmee                               – 1000/1200 – 92391084     70
629 Armored Rat                          –  950/1100 – 16246527     55
189 Fusionist                            –  900/ 700 – 01641882     35
481 Burglar                              –  850/ 800 – 06297941     35
155 Larvas                               –  800/1000 – 94675535     45
282 Mystical Sheep #2                    –  800/1000 – 83464209     45
113 Dark Gray                            –  800/ 900 – 09159938     40
188 Synchar                              –  800/ 900 – 75646173     40
604 Obese Marmot of Nefariousness        –  750/ 800 – 56713552     30
121 Sleeping Lion                        –  700/1700 – 40200834    120
187 Gate Deeg                            –  700/ 800 – 49258578     30
212 Meotoko                              –  700/ 600 – 53832650     30
598 Little Chimera                       –  600/ 550 – 68658728     25
255 Prevent Rat                          –  500/2000 – 00549481    100
159 Dig Beak                             –  500/ 800 – 29948642     30
541 Hanehane                             –  450/ 500 – 07089711 999999
202 Air Marmot of Nefariousness          –  400/ 600 – 75889523     20
527 Milus Radiant                        –  300/ 250 – 07489323     10

Beast Warrior
————-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
703 Sengenjin                            – 2750/2500 – 76232340 N/A
092 Rabid Horseman                       – 2000/1700 – 94905343 999999
627 Nekogal #2                           – 1900/2000 – 43352213    550
382 Rude Kaiser                          – 1800/1600 – 26378150    320
068 Garoozis                             – 1800/1500 – 14977074    290
014 Battle Steer                         – 1800/1300 – 18246479    230
026 Battle Ox                            – 1700/1000 – 05053103 999999
064 Tiger Axe                            – 1300/1100 – 49791927 999999
027 Beaver Warrior                       – 1200/1500 – 32452818    140
287 Ogre of the Black Shadow             – 1200/1400 – 45121025    120
003 Hitotsu-Me Giant                     – 1200/1000 – 76184692     70
246 One Who Hunts Souls                  – 1100/1000 – 03606209     60
219 Solitude                             – 1050/1000 – 84794011     55
029 Mountain Warrior                     –  600/1000 – 04931562     35

Dinosaur
——–
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
509 Bracchio-Raidus                      – 2200/2000 – 16507828    800
482 Pragtical                            – 1900/1500 – 33691040    320
079 Megazowler                           – 1800/2000 – 75390004    500
011 Sword Arm of Dragon                  – 1750/2030 – 13069066   1000
032 Two-headed King Rex                  – 1600/1200 – 94119974    160
081 Crawling Dragon #2                   – 1600/1200 – 38289717    160
080 Uraby                                – 1500/ 800 – 01784619     80
570 Trakadon                             – 1300/ 800 – 42348802     60
059 Mammoth Graveyard                    – 1200/ 800 – 40374923     55
047 Torike                               – 1200/ 600 – 80813021     45
573 Little D.                            – 1100/ 700 – 42625254     45
568 Anthrosaurus                         – 1000/ 850 – 89904598     45
218 Two-mouth Darkruler                  –  900/ 700 – 57305373     35
105 Tomozaurus                           –  500/ 400 – 46457856     20

Dragon
——
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
380 Blue Eyes Ultimate Dragon            – 4500/3800 – 23995346 N/A
713 Meteor B. Dragon                     – 3500/2000 – 90660762 N/A
217 B. Skull Dragon                      – 3200/2500 – 11901678 999999
001 Blue Eyes White Dragon               – 3000/2500 – 89631139 999999
705 Tri-Horned Dragon                    – 2850/2350 – 39111158 N/A
037 Gaia the Dragon Champion             – 2600/2100 – 66889139 999999
358 Seiyaryu                             – 2500/2300 – 06740720   1700
069 Thousand Dragon                      – 2400/2000 – 41462083 999999
082 Red-eyes B. Dragon                   – 2400/2000 – 74677422 999999
706 Serpent Night Dragon                 – 2350/2400 – 66516792 N/A
427 Kaiser Dragon                        – 2300/2000 – 94566432    900
711 Mikazukinoyaiba                      – 2200/2350 – 38277918 999999
500 Dragon Seeker                        – 2100/2000 – 28563545    700
571 B. Dragon Jungle King                – 2100/1800 – 89832901 999999
386 Harpie’s Pet Dragon                  – 2000/2500 – 52040216 999999
039 Curse of Dragon                      – 2000/1500 – 28279543 999999
383 Parrot Dragon                        – 2000/1300 – 62762898    290
424 Sky Dragon                           – 1900/1800 – 95288024   1000
712 Meteor Dragon                        – 1800/2000 – 64271667 999999
555 Tyhone #2                            – 1700/1900 – 56789759 999999
357 Yamadron                             – 1600/1800 – 70345785    320
094 Crawling Dragon                      – 1600/1400 – 67494157    200
168 Darkfire Dragon                      – 1500/1250 – 17881964    140
031 Koumori Dragon                       – 1500/1200 – 67724379    140
010 Blackland Fire Dragon                – 1500/ 800 – 87564352     80
007 Winged Dragon #1                     – 1400/1200 – 87796900 999999
561 Lesser Dragon                        – 1200/1000 – 55444629     70
004 Baby Dragon                          – 1200/ 700 – 88819587 999999
603 Fairy Dragon                         – 1100/1200 – 20315854 999999
298 Wicked Dragon with the Ersatz Head   –  900/ 900 – 02957055     45
122 Yamatano Dragon Scroll               –  900/ 300 – 76704943     25
296 One-eyed Shield Dragon               –  700/1300 – 33064647     55
200 Petit Dragon                         –  600/ 700 – 75356564     30

Fairy
—–
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
090 Gyakutenno Megami                    – 1800/2000 – 31122090    500
582 Dark Witch                           – 1800/1700 – 35565537    350
126 Orion the Battle King                – 1800/1500 – 02971090    290
111 Doma the Angel of Silence            – 1600/1400 – 16972957    200
396 Ocubeam                              – 1550/1650 – 86088138    260
633 Winged Egg of New Life               – 1400/1700 – 42418084    230
608 Shining Friendship                   – 1300/1100 – 82085619    120
109 Goddess With the Third Eye           – 1200/1000 – 53493204     70
616 Hourglass of Courage                 – 1100/1200 – 43530283     80
584 Binding Chain                        – 1000/1100 – 08058240     60
276 Ray & Temperature                    – 1000/1000 – 85309439     55
429 Goddess of Whim                      –  950/ 700 – 67959180 999999
540 Skelengel                            –  900/ 400 – 60694662     30
592 Muse-A                               –  850/ 900 – 69992868     40
170 Spirit of the Harp                   –  800/2000 – 80770678    160
198 Happy Lover                          –  800/ 500 – 99030164     30
260 Lunar Queen Elzaim                   –  750/1100 – 62210247     45
601 Tenderness                           –  700/1400 – 57935140     60
134 Mystical Capture Chain               –  700/ 700 – 63515678     30
229 Hourglass of Life                    –  700/ 600 – 08783685     30
208 Petit Angel                          –  600/ 900 – 38142739     30
130 Weather Control                      –  600/ 400 – 37243151     20
264 Wing Egg Elf                         –  500/1300 – 98582704     45
492 Hoshinigen                           –  500/ 700 – 67629977     25
192 Key Mace                             –  400/ 300 – 01929294     15
395 Dancing Elf                          –  300/ 200 – 59983499     10

Fiend
—–
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
360 Zera the Mant                        – 2800/2300 – 69123138 N/A
391 Zoa                                  – 2600/1900 – 24311372 999999
022 Summoned Skull                       – 2500/1200 – 70781052 999999
709 Charka                               – 2450/2000 – 65393205 N/A
385 Bickuribox                           – 2300/2000 – 25655502    900
471 Soul Hunter                          – 2200/1800 – 72869010    800
401 Ushi oni                             – 2150/1950 – 48649353    700
365 Fiend’s Mirror                       – 2100/1800 – 31890399 N/A
472 Air Eater                            – 2100/1600 – 08353769   1000
715 Psyco Puppet                         – 2000/2350 – 63459075 N/A
720 Mask of Shine and Dark               – 2000/1800 – 25110231 N/A
085 King of Yamimakai                    – 2000/1530 – 69455834    350
379 La Jinn the Mystical Genie           – 1800/1000 – 97590747    160
523 The Bistro Butcher                   – 1800/1000 – 71107816    160
526 Neck Hunter                          – 1750/1900 – 70084224    400
204 Mabarrel                             – 1700/1400 – 98795934    230
650 Whiptail Crow                        – 1650/1600 – 91996584    260
087 Dark Chimera                         – 1610/1460 – 32344688    200
377 Ryu-Kishin Powered                   – 1600/1200 – 24611934    160
498 Morinphen                            – 1550/1300 – 55784832    160
281 Mystic Clown                         – 1500/1000 – 47060154    100
136 Witty Phantom                        – 1400/1300 – 36304921    140
149 Lord of the Lamp                     – 1400/1200 – 99510761    120
084 Reaper of the Cards                  – 1380/1930 – 33066139    290
086 Barox                                – 1380/1530 – 06840573    180
095 Crass Clown                          – 1350/1400 – 93889755    140
006 Feral Imp                            – 1300/1400 – 41392891    140
233 Dark Titan of Terror                 – 1300/1100 – 89494469    120
025 Horn Imp                             – 1300/1000 – 69669405     80
164 Lord of Zemia                        – 1300/1000 – 81618817     80
119 Trial of Nightmares                  – 1300/ 900 – 77827521     70
162 Tainted Wisdom                       – 1250/ 800 – 28725004     55
083 Castle of Dark Illusions             – 1200/2500 – 00062121    160
194 Terra the Terrible                   – 1200/1300 – 63308047    100
112 The Witch that Feeds on Life         – 1200/1000 – 52367652     70
171 Big Eye                              – 1200/1000 – 16768387     70
169 Dark King of the Abyss               – 1200/ 800 – 53375573     55
088 Metal Guardian                       – 1150/2150 – 68339286    290
269 Versago the Destroyer                – 1100/ 900 – 50259460     55
600 Key Mace #2                          – 1050/1200 – 20541432     70
181 Dark Shade                           – 1000/1000 – 40196604     55
279 King Fog                             – 1000/ 900 – 84686841     50
178 Claw Reacher                         – 1000/ 800 – 41218256     45
175 Ancient Brain                        – 1000/ 700 – 42431843     40
048 Sangan                               – 1000/ 600 – 26202165     35
005 Ryu-Kishin                           – 1000/ 500 – 15303296     30
560 Invader from Another Planet          –  950/1400 – 28450915     80
271 Megirus Light                        –  900/ 600 – 23032273     30
102 Dark Mask                            –  900/ 400 – 28933734     30
103 Job Change Mirror                    –  800/1300 – 55337339 999999
148 The Shadow Who Controls the Dark     –  800/ 700 – 63125616     30
222 Midnight Fiend                       –  800/ 600 – 83678433     30
245 Meda Bat                             –  800/ 400 – 76211194     25
490 Needle Ball                          –  750/ 700 – 94230224     30
240 The Drdek                            –  700/ 800 – 08944575     30
261 Wicked Mirror                        –  700/ 600 – 15150371     30
611 Hiro’s Shadow Scout                  –  650/ 500 – 81863068     25
288 Dark Arts                            –  600/1400 – 72520073 999999
295 Bio Plant                            –  600/1300 – 07670542     50
173 Dark Prisoner                        –  600/1000 – 89558090     35
232 Madjinn Gunn                         –  600/ 800 – 43905751     30
242 Candle of Fate                       –  600/ 600 – 47695416     25
563 Wretched Ghost of the Attic          –  550/ 400 – 17238333     20
254 Embryonic Beast                      –  500/ 750 – 64154377     25
137 Mystery Hand                         –  500/ 500 – 62793020     20
277 Gorgon Egg                           –  300/1300 – 11793047     35
058 Kuriboh                              –  300/ 200 – 40640057     10
402 Monster Eye                          –  250/ 300 – 84133008     15

Fish
—-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
718 Fortress Whale                       – 2350/2150 – 62337487 N/A
565 Man-Eating Black Shark               – 2100/1300 – 80727036    320
437 Deepsea Shark                        – 1900/1600 – 28593363    350
440 7 Colored Fish                       – 1800/ 800 – 23771716    120
617 Marine Beast                         – 1700/1600 – 29929832    290
439 Bottom Dweller                       – 1650/1700 – 81386177    290
507 Crazy Fish                           – 1600/1200 – 53713014    160
060 Great White                          – 1600/ 800 – 13429800 999999
494 Rainbow Marine Mermaid               – 1550/1700 – 29402771    260
230 Rare Fish                            – 1500/1200 – 80516007    140
542 Misairuzame                          – 1400/1600 – 33178416    200
543 Tongyo                               – 1350/ 800 – 69572024     60
626 Amazon of the Seas                   – 1300/1400 – 17968114    140
546 Wow Warrior                          – 1250/ 900 – 69750536     60
251 Enchanting Mermaid                   – 1200/ 900 – 75376965     60
247 Root Water                           –  900/ 800 – 39004808     40
436 White Dolphin                        –  500/ 400 – 92409659     50

Insect
——
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
067 Perfectly Ultimate Great Moth        – 3500/3000 – 48579379 999999
057 Great Moth                           – 2600/2500 – 14141448 999999
717 Javelin Beetle                       – 2450/2550 – 26932788 N/A
367 Jirai Gumo                           – 2200/ 100 – 94773007     80
533 Kwagar Hercules                      – 1900/1700 – 95144193    400
375 Dungeon Worm                         – 1800/1500 – 51228280    290
614 Hunter Spider                        – 1600/1400 – 80141480    200
052 Hercules Beatle                      – 1500/2000 – 52584282 999999
055 Giant Flea                           – 1500/1200 – 41762634    140
480 Kuwagata Alpha                       – 1250/1000 – 60802233     70
049 Big Insect                           – 1200/1500 – 53606874    140
054 Gokibore                             – 1200/1400 – 15367030 999999
053 Killer Needle                        – 1200/1000 – 88979991     70
535 Kamakiriman                          – 1150/1400 – 68928540    100
576 Giant Scorpion of the Tundra         – 1100/1000 – 41403766     60
478 Insect Soldiers of the Sky           – 1000/ 800 – 07019529     45
477 Aliensection                         –  950/ 700 – 70924884     35
116 Nightmare Scorpion                   –  900/ 800 – 88643173     40
640 Acid Crawler                         –  900/ 700 – 77568553 999999
534 Minar                                –  850/ 750 – 32539892     35
479 Cockroach Knight                     –  800/ 900 – 33413638 999999
562 Needle Worm                          –  750/ 600 – 81843628 999999
221 Kumootoko                            –  700/1400 – 56283725     60
141 Spiked Snail                         –  700/1300 – 98075147     55
209 Winged Cleaver                       –  700/ 700 – 39175982     30
506 Gale Dogra                           –  650/ 600 – 16229315     25
476 Ganigumo                             –  600/ 800 – 34536276     30
609 Bladefly                             –  600/ 700 – 28470714     30
516 Muka Muka                            –  600/ 300 – 46657337     20
485 Korogashi                            –  550/ 400 – 32569498     20
050 Basic Insect                         –  500/ 700 – 89091579     25
056 Larvae Moth                          –  500/ 400 – 87756343 999999
501 Man-Eater Bug                        –  450/ 600 – 54652250     20
397 Leghul                               –  300/ 350 – 12472242     15
278 Petit Moth                           –  300/ 200 – 58192742     10
499 Kattapillar                          –  250/ 300 – 81179446 999999
072 Cocoon of Evolution                  –    0/2000 – 40240595 999999

Machine
——-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
392 Metalzoa                             – 3000/2300 – 50705071 999999
370 Labyrinth Tank                       – 2400/2400 – 99551425 999999
390 Launcher Spider                      – 2200/2500 – 87322377 999999
407 Machine King                         – 2200/2000 – 46700124    800
645 Royal Guard                          – 1900/2200 – 39239728    700
409 Metal Dragon                         – 1850/1700 – 09293977    350
415 Mechanicalchacer                     – 1850/ 800 – 07359741    120
441 Mech Bass                            – 1800/1500 – 50176820    290
508 Cyber Saurus                         – 1800/1400 – 89112729    260
388 Pendulum Machine                     – 1750/2000 – 24433920   1000
408 Giant Mech-Soldier                   – 1750/1900 – 72299832    400
419 Giganto                              – 1700/1800 – 33621868    350
124 Ancient Tool                         – 1700/1400 – 49587396    230
423 Dice Armadillo                       – 1650/1800 – 69893315    320
513 Guardian of the Throne Room          – 1650/1600 – 47879985    260
438 Metal Fish                           – 1600/1900 – 55998462    350
648 Machine Attacker                     – 1600/1300 – 38116136    180
286 Gate Keeper                          – 1500/1800 – 19737320    290
355 Megasonic Eye                        – 1500/1800 – 07562372    290
413 Cyber Soldier                        – 1500/1700 – 44865098    260
275 Ground Attacker Bugroth              – 1500/1000 – 58314394    100
405 Saber Slasher                        – 1450/1500 – 73911410    180
557 Steel Ogre Grotto #1                 – 1400/1800 – 29172562    260
512 Cannon Soldier                       – 1400/1300 – 11384280    140
297 Cyber Soldier of Dark World          – 1400/1200 – 75559356    120
643 Disk Magician                        – 1350/1000 – 76446915     80
514 Brave Scizzar                        – 1300/1000 – 74277583     80
412 Giga-Tech Wolf                       – 1200/1400 – 08471389    120
580 Patrol Robo                          – 1100/ 900 – 76775123     55
283 Holograph                            – 1100/ 700 – 10859908     45
406 Yaiba Robo                           – 1000/1300 – 10315429     80
418 Golgoil                              –  900/1600 – 07526150    100
414 Shovel Crusher                       –  900/1200 – 71950093     60
544 Dharma Cannon                        –  900/ 500 – 96967123     30
416 Blocker                              –  850/1800 – 34743446    120
585 Mechanical Snail                     –  800/1000 – 34442949     45
417 Blast Juggler                        –  800/ 900 – 70138455     40
421 Cyber Commander                      –  750/ 700 – 06400512     30
420 Cyber-Stein                          –  700/ 500 – 69015963     25
422 Jinzo #7                             –  500/ 400 – 32809211     20
410 Mechanical Spider                    –  400/ 500 – 45688586     20
411 Bat                                  –  300/ 350 – 72076281     15
394 Steel Scorpion                       –  250/ 300 – 13599884     10

Plant
—–
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
594 Rose Spectre of Dunn                 – 2000/1800 – 32485271    500
638 Queen of the Autumn Leaves           – 1800/1500 – 04179849    290
637 Trent                                – 1500/1800 – 78780140    290
511 Bean Soldier                         – 1400/1300 – 84990171    140
567 Darkworld Thorns                     – 1200/ 900 – 43500484     60
489 Barrel Lily                          – 1100/ 600 – 67841515     40
620 Snakeyashi                           – 1000/1200 – 29802344     70
588 Living Vase                          –  900/1100 – 34320307     55
510 Laughing Flower                      –  900/ 500 – 42591472     30
180 Arlownay                             –  800/1000 – 14708569     45
008 Mushroom Man                         –  800/ 600 – 14181608     30
075 Man-Eating Plant                     –  800/ 600 – 49127943     30
158 Man Eater                            –  800/ 600 – 93553943     30
238 Yashinoki                            –  800/ 600 – 41061625     30
579 Abyss Flower                         –  750/ 400 – 40387124     25
157 Firegrass                            –  700/ 600 – 53293545     30
274 Green Phantom King                   –  500/1600 – 22910685     60
488 Rainbow Flower                       –  400/ 500 – 21347810     20
504 Fungi of the Musk                    –  400/ 300 – 53830602     15
547 Griggle                              –  350/ 300 – 95744531     15
123 Dark Plant                           –  300/ 400 – 13193642     15

Pyro
—-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
529 Flame Cerberus                       – 2100/1800 – 60862676    550
473 Vermillion Sparrow                   – 1900/1500 – 35752363    320
291 Fireyarou                            – 1300/1000 – 71407486     80
133 Charubin the Fire Knight             – 1100/ 800 – 37421579     50
176 Fire Eye                             –  800/ 600 – 88435542     30
101 Wings of Wicked Flames               –  700/ 600 – 92944626     30
210 Hinotama Soul                        –  600/ 500 – 96851799     25
644 Flame Viper                          –  400/ 450 – 02830619     20
040 Dragon Piper                         –  200/1800 – 55763552     55

Reptile
——-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
400 Emperor of the Land and Sea          – 1800/1500 – 11250655    290
051 Armored Lizard                       – 1500/1200 – 15480588 999999
630 Ancient Lizard Warrior               – 1400/1100 – 43230671    100
077 Grappler                             – 1300/1200 – 02906250    100
566 Yormungarde                          – 1200/ 900 – 17115745     60
076 Krokodilus                           – 1100/1200 – 76512652     80
569 Drooling Lizard                      –  900/ 800 – 16353197     40
381 Toon Alligator                       –  800/1600 – 59383041    120
590 Beaked Snake                         –  800/ 900 – 06103114     40
536 Mechaleon                            –  800/ 600 – 94412545     30
285 Serpent Maurauder                    –  700/ 600 – 82742611     30
475 Sinister Serpent                     –  300/ 250 – 08131171     10

Rock
—-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
531 Mystical Sand                        – 2100/1700 – 32751480    500
426 Stone D.                             – 2000/2300 – 68171737    900
453 Millennium Golem                     – 2000/2200 – 47986555    800
632 Stone Ogre Grotto                    – 1600/1500 – 15023985    230
454 Destroyer Golem                      – 1500/1000 – 73481154    100
074 Giant Soldier of Stone               – 1300/2000 – 13039848    290
517 Sand Stone                           – 1300/1600 – 73051941    180
623 The Thing that Hides in the Mud      – 1200/1300 – 18180762    100
457 Stone Ghost                          – 1200/1000 – 72269672     70
515 The Statue of Easter Island          – 1100/1400 – 10262698    100
455 Barrel Rock                          – 1000/1300 – 10476868     80
244 Dissolverock                         –  900/1000 – 40826495     50
028 Rock Ogre Grotto #1                  –  800/1200 – 68846917 999999
257 Stone Armadiller                     –  800/1200 – 63432835     55
505 Prisman                              –  800/1000 – 80234301     45
263 Rock Ogre Grotto #2                  –  700/1400 – 62193699     60
591 Morphing Jar                         –  700/ 600 – 33508719     30
237 Haniwa                               –  500/ 500 – 84285623     20
558 Pot the Trick                        –  400/ 400 – 55567161     20
167 Ancient Jar                          –  400/ 200 – 81492226     15
366 Labyrinth Wall                       –    0/3000 – 67284908    200

Sea Serpent
———–
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
442 Aqua Dragon                          – 2250/1900 – 86164529    700
443 Sea King Dragon                      – 2000/1700 – 23659124   1000
073 Kairyu-Shin                          – 1800/1500 – 76634149    290
448 Spike Seadra                         – 1600/1300 – 85326399    180
353 Takriminos                           – 1500/1200 – 44073668    140

Spellcaster
———–
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
708 Cosmo Queen                          – 2900/2450 – 38999506 N/A
722 Magician of Black Chaos              – 2800/2600 – 30208479 N/A
707 Skull Knight                         – 2650/2250 – 02504891 999999
035 Dark Magician                        – 2500/2100 – 46986414 999999
372 Kazejin                              – 2400/2200 – 62340868 999999
551 Dark Elf                             – 2000/ 800 – 21417692    160
532 Gemini Elf                           – 1900/ 900 – 69140098    160
495 Musicain King                        – 1750/1500 – 56907389    260
106 Spirit of the Winds                  – 1700/1400 – 54615781    230
619 Rock Spirit                          – 1650/1900 – 82818645    350
622 Ill Witch                            – 1600/1500 – 81686058    230
044 Rogue Doll                           – 1600/1000 – 91939608    120
493 Maha Vailo                           – 1550/1400 – 93013676    180
631 Maiden of the Moonlight              – 1500/1300 – 79629370    160
433 Ancient Elf                          – 1450/1200 – 93221206    120
363 Fairy’s Gift                         – 1400/1000 – 68401546    120
430 Water Magician                       – 1400/1000 – 93343894    120
578 Leo Wizard                           – 1350/1200 – 04392470    100
525 Spirit of the Mountain               – 1300/1800 – 34690519    230
115 Kamion Wizard                        – 1300/1100 – 41544074    120
042 Illusionist Faceless Mage            – 1200/2200 – 28546905    320
213 Aqua Madoor                          – 1200/2000 – 85639257    260
128 Lamoon                               – 1200/1700 – 75850803    180
216 Dryad                                – 1200/1400 – 84916669    120
284 Tao the Chanter                      – 1200/ 900 – 46247516 999999
574 Witch of the Black Forest            – 1100/1200 – 78010363     80
612 Lady of Faith                        – 1100/ 800 – 17358176     50
259 Ancient Sorcerer                     – 1000/1300 – 36821538     80
021 Exodia the Forbidden                 – 1000/1000 – 33396948 999999
190 Akakieisu                            – 1000/ 800 – 38035986     45
114 White Magical Hat                    – 1000/ 700 – 15150365     40
530 Eldeen                               –  950/1000 – 06367785     50
220 Masked Sorcerer                      –  900/1400 – 10189126     80
142 Flame Manipulator                    –  900/1000 – 34460851     50
174 Hurricail                            –  900/ 200 – 15042735     25
002 Mystical Elf                         –  800/2000 – 15025844    160
253 Angelwitch                           –  800/1000 – 37160778     45
143 Necrolancer the Timelord             –  800/ 900 – 61454890     40
129 Nemuriko                             –  800/ 700 – 90963488     30
144 Djinn the Watcher of the Wind        –  700/ 900 – 97843505     35
145 The Bewitching Phantom Thief         –  700/ 700 – 24348204     30
179 Phantom Dewan                        –  700/ 600 – 77603950     30
268 Sectarian of Secrets                 –  700/ 500 – 15507080     25
486 Boo Koo                              –  650/ 500 – 68963107     25
034 Saggi the Dark Clown                 –  600/1500 – 66602787     60
184 Genin                                –  600/ 900 – 49370026     30
183 Lucky Trinket                        –  600/ 800 – 03985011     30
104 Curtain of the Dark ones             –  600/ 500 – 22026707     25
628 Witch’s Apprentice                   –  550/ 500 – 80741828 999999
016 Time Wizard                          –  500/ 400 – 71625222 999999
387 Mystic Lamp                          –  400/ 300 – 98049915     15
428 Magician of Faith                    –  300/ 400 – 31560081 999999
017 Right Leg of the Forbidden One       –  200/ 300 – 08124921 999999
018 Left Leg of the Forbidden One        –  200/ 300 – 44519536 999999
019 Right Arm of the Forbidden One       –  200/ 300 – 70903634 999999
020 Left Arm of the Forbidden One        –  200/ 300 – 07902349 999999

Thunder
——-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
613 Twin-headed Thunder Dragon           – 2800/2100 – 54752875   1900
371 Sanga of the Thunder                 – 2600/2200 – 25955164 999999
458 Kaminari Attack                      – 1900/1400 – 09653271    290
425 Thunder Dragon                       – 1600/1500 – 31786629    230
462 The Immortal of Thunder              – 1500/1300 – 84926738    160
460 Bolt Escargot                        – 1400/1500 – 12146024    180
459 Tripwire Beast                       – 1200/1300 – 45042329    100
461 Bolt Penguin                         – 1100/ 800 – 48531733     50
045 Oscillo Hero #2                      – 1000/ 500 – 27324313     30
610 Electric Lizard                      –  850/ 800 – 55875323     35
463 Electric Snake                       –  800/ 900 – 11324436     40
537 Mega Thunderball                     –  750/ 600 – 21817254     30
211 Kaminarikozou                        –  700/ 600 – 15510988     30
191 Lala Li-Oon                          –  600/ 600 – 09430387     25

Warrior
——-
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
374 Gate Guardian                        – 3750/3400 – 25833572 N/A
364 Black Luster Soldier                 – 3000/2500 – 05405694 N/A
716 Garma Sword                          – 2550/2150 – 90844184 N/A
038 Gaia the Fierce Knight               – 2300/2100 – 06368038 999999
033 Judgeman                             – 2200/1500 – 30113682   1000
572 Empress Judge                        – 2100/1700 – 15237615    500
704 Skull Guardian                       – 2050/2500 – 03627449 N/A
702 Hungery Burger                       – 2000/1850 – 30243636 N/A
378 Swordstalker                         – 2000/1600 – 50005633    400
701 Performance of Sword                 – 1950/1850 – 04849037 N/A
618 Warrior of Tradition                 – 1900/1700 – 56413937    400
389 Giltia the D. Knight                 – 1850/1500 – 51828629    290
015 Flame Swordsman                      – 1800/1600 – 45231177    320
376 Monster Tamer                        – 1800/1600 – 97612389    320
012 Swamp Battleguard                    – 1800/1500 – 40453765    290
434 Beautiful Beast Trainer              – 1750/1500 – 29616941    260
127 Ansatsu                              – 1700/1200 – 48365709    180
078 Axe Raider                           – 1700/1150 – 48305365    160
621 Succubus Knight                      – 1650/1300 – 55291359    180
369 Wall Shadow                          – 1600/3000 – 63182310 999999
234 Beautiful Head Huntress              – 1600/ 800 – 16899564    120
554 Lava Battleguard                     – 1550/1800 – 20394040 999999
093 Zanki                                – 1500/1700 – 30090452    260
043 Karbonala Warrior                    – 1500/1200 – 54541900    140
066 Kojikocy                             – 1500/1200 – 01184620    140
649 Hibikime                             – 1450/1000 – 64501875    120
352 Kanan the Swordmistress              – 1400/1400 – 12829151    160
041 Celtic Guardian                      – 1400/1200 – 91152256    120
225 Fiend Sword                          – 1400/ 800 – 22855882     70
165 The Judgement Hand                   – 1400/ 700 – 28003512     60
641 Invader of the Throne                – 1350/1700 – 03056267    200
456 Minomushi Warrior                    – 1300/1200 – 46864967    100
502 D. Human                             – 1300/1100 – 81057959    120
553 Mushroom Man #2                      – 1250/ 800 – 93900406     55
559 Oscillo Hero                         – 1250/ 700 – 82065276     50
151 Rhaintumdos of the Red Sword         – 1200/1300 – 62403074    100
256 Dimensional Warrior                  – 1200/1000 – 37043180     70
120 Dream Clown                          – 1200/ 900 – 13215230     60
294 Dragoness the Wiched Knight          – 1200/ 900 – 70681994     60
299 Sonic Maid                           – 1200/ 900 – 38942059 999999
354 Stuffed Animal                       – 1200/ 900 – 71068263     60
293 Masaki the Legendary Swordsman       – 1100/1100 – 44287299     70
110 Hero of the East                     – 1100/1000 – 89987208     60
290 Moon Envoy                           – 1100/1000 – 45909477     60
138 Dragon Statue                        – 1100/ 900 – 09197735     55
166 Mysterious Puppeteer                 – 1000/1500 – 54098121    100
236 Guardian of the Labyrinth            – 1000/1200 – 89272878     70
118 Supporter in the Shadows             – 1000/1000 – 41422426     55
160 M-Warrior #1                         – 1000/ 500 – 56342351     30
267 Unknown Warrior of Fiend             – 1000/ 500 – 97360116     30
235 Wodan the Resident of the Forest     –  900/1200 – 42883273 999999
226 Skull Stalker                        –  900/ 800 – 54844990     40
239 Vishwar Randi                        –  900/ 700 – 78556320     35
266 Princess of Tsurugi                  –  900/ 700 – 51371017     35
195 Doron                                –  900/ 500 – 36151751     30
280 Protector of the Throne              –  800/1500 – 10071456     80
262 The Little Swordsman of Aile         –  800/1300 – 25109950     60
231 Wood Clown                           –  800/1200 – 17511156     55
250 Hyo                                  –  800/1200 – 38982356     55
107 Kagenigen                            –  800/ 600 – 80600490     30
214 Kagemusha of the Blue Flame          –  800/ 400 – 15401633     25
172 Armaill                              –  700/1300 – 53153481     55
100 Battle Warrior                       –  700/1000 – 55550921     40
586 Greenkappa                           –  650/ 900 – 61831093     30
147 Monster Egg                          –  600/ 900 – 36121917 999999
185 Eyearmor                             –  600/ 500 – 64511793     25
224 Trap Master                          –  500/1100 – 46461247     35
161 M-Warrior #2                         –  500/1000 – 92731455     30
182 Masked Clown                         –  500/ 700 – 77581312     25
635 Queen’s Double                       –  350/ 300 – 05901497     15
156 Hard Armor                           –  300/1200 – 20060230     30
469 Armed Ninja                          –  300/ 300 – 09076207     15
399 Swordsman from the Foreign Land      –  250/ 250 – 85255550     10
362 Millennium Shield                    –    0/3000 – 32012841    200

Winged Beast
————
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
467 Crimson Sunbird                      – 2300/1800 – 46696593    700
465 Punished Eagle                       – 2100/1800 – 74703140    550
522 Monstrous Bird                       – 2000/1900 – 35712107    550
063 Harpie Lady Sisters                  – 1950/2100 – 12206212 999999
521 Skullbird                            – 1900/1700 – 08327462    400
577 Crow Goblin                          – 1850/1600 – 77998771    320
464 Wing Eagle                           – 1800/1500 – 47319141    290
491 Peacock                              – 1700/1500 – 20624263    260
636 Blue Winged Crown                    – 1600/1200 – 41396436    160
466 Skull Red Bird                       – 1550/1200 – 10202894    140
125 Faith Bird                           – 1500/1100 – 75582395    120
581 Takuhee                              – 1450/1000 – 03170832    120
117 Spirit of the Books                  – 1400/1200 – 14037717    120
062 Harpie Lady                          – 1300/1400 – 76812113 999999
595 Fiend Reflection #1                  – 1300/1400 – 68870276    140
272 Mavelus                              – 1300/ 900 – 59036972     70
273 Ancient Tree of Enlightenment        – 1300/ 900 – 86421986     60
468 Queen Bird                           – 1200/2000 – 73081602    260
013 Tyhone                               – 1200/1400 – 72842870    120
552 Winged Dragon #2                     – 1200/1000 – 57405307     70
186 Fiend Reflection #2                  – 1100/1400 – 02863439    100
538 Niwatori                             –  900/ 800 – 07805359     40
300 Kurama                               –  800/ 800 – 85705804     35
207 Droll Bird                           –  600/ 500 – 97973387     25

Zombie
——
No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
564 Great Mammoth of Goldfine            – 2200/1800 – 54622031    800
719 Dokurorider                          – 1900/1850 – 99721536 N/A
099 Pumpking the King of Ghosts          – 1800/2000 – 29155212    500
545 Skelgon                              – 1700/1900 – 32355828 999999
368 Shadow Ghoul                         – 1600/1300 – 30778711    180
596 Ghoul With An Appetite               – 1600/1200 – 95265975    160
097 Dragon Zombie                        – 1600/ 500 – 66672569    200
036 The Snake Hair                       – 1500/1200 – 29491031    140
096 Armored Zombie                       – 1500/   0 – 20277860    260
098 Clown Zombie                         – 1350/   0 – 92667214    140
351 Yaranzo                              – 1300/1500 – 71280811    160
470 Magical Ghost                        – 1300/1400 – 46474915    140
241 Dark Assassin                        – 1200/1200 – 41949033    120
030 Zombie Warrior                       – 1200/ 900 – 31339260     60
132 The 13th Grave                       – 1200/ 900 – 00032864     60
359 Three-legged Zombie                  – 1100/ 800 – 33734439     50
228 Wood Remains                         – 1000/ 900 – 17733394     50
215 Flame Ghost                          – 1000/ 800 – 58528964     45
146 Temple of Skulls                     –  900/1300 – 00732302     70
153 Dokuroize the Grim Reaper            –  900/1200 – 25882881     60
139 Blue-eyed Silver Zombie              –  900/ 700 – 35282433     25
556 The Wandering Doomed                 –  800/ 600 – 93788854     30
108 Graveyard and the Hand of Invitation –  700/ 900 – 27094595     35
154 Fire Reaper                          –  700/ 500 – 53581214     25
203 Phantom Ghost                        –  600/ 800 – 61201220     30
135 Fiend’s Hand                         –  600/ 600 – 52800428     25
197 Mech Mole Zombie                     –  500/ 400 – 63545455     20
009 Shadow Specter                       –  500/ 200 – 40575313     15
548 Bone Mouse                           –  400/ 300 – 21239280     15
024 Skull Servant                        –  300/ 200 – 32274490     10
539 Corroding Shark                      –  110/ 700 – 34290067     45

=============================================================

=========
CARD PASSWORD Reference sorted by CARD NUMBER
=============================================================

=========

No  Title                                   ATK/ DEF   Password   Cost
———————————————————————-
001 Blue Eyes White Dragon               – 3000/2500 – 89631139 999999
002 Mystical Elf                         –  800/2000 – 15025844    160
003 Hitotsu-Me Giant                     – 1200/1000 – 76184692     70
004 Baby Dragon                          – 1200/ 700 – 88819587 999999
005 Ryu-Kishin                           – 1000/ 500 – 15303296     30
006 Feral Imp                            – 1300/1400 – 41392891    140
007 Winged Dragon #1                     – 1400/1200 – 87796900 999999
008 Mushroom Man                         –  800/ 600 – 14181608     30
009 Shadow Specter                       –  500/ 200 – 40575313     15
010 Blackland Fire Dragon                – 1500/ 800 – 87564352     80
011 Sword Arm of Dragon                  – 1750/2030 – 13069066   1000
012 Swamp Battleguard                    – 1800/1500 – 40453765    290
013 Tyhone                               – 1200/1400 – 72842870    120
014 Battle Steer                         – 1800/1300 – 18246479    230
015 Flame Swordsman                      – 1800/1600 – 45231177    320
016 Time Wizard                          –  500/ 400 – 71625222 999999
017 Right Leg of the Forbidden One       –  200/ 300 – 08124921 999999
018 Left Leg of the Forbidden One        –  200/ 300 – 44519536 999999
019 Right Arm of the Forbidden One       –  200/ 300 – 70903634 999999
020 Left Arm of the Forbidden One        –  200/ 300 – 07902349 999999
021 Exodia the Forbidden                 – 1000/1000 – 33396948 999999
022 Summoned Skull                       – 2500/1200 – 70781052 999999
023 The Wicked Worm Beast                – 1400/ 700 – 06285791     60
024 Skull Servant                        –  300/ 200 – 32274490     10
025 Horn Imp                             – 1300/1000 – 69669405     80
026 Battle Ox                            – 1700/1000 – 05053103 999999
027 Beaver Warrior                       – 1200/1500 – 32452818    140
028 Rock Ogre Grotto #1                  –  800/1200 – 68846917 999999
029 Mountain Warrior                     –  600/1000 – 04931562     35
030 Zombie Warrior                       – 1200/ 900 – 31339260     60
031 Koumori Dragon                       – 1500/1200 – 67724379    140
032 Two-headed King Rex                  – 1600/1200 – 94119974    160
033 Judgeman                             – 2200/1500 – 30113682   1000
034 Saggi the Dark Clown                 –  600/1500 – 66602787     60
035 Dark Magician                        – 2500/2100 – 46986414 999999
036 The Snake Hair                       – 1500/1200 – 29491031    140
037 Gaia the Dragon Champion             – 2600/2100 – 66889139 999999
038 Gaia the Fierce Knight               – 2300/2100 – 06368038 999999
039 Curse of Dragon                      – 2000/1500 – 28279543 999999
040 Dragon Piper                         –  200/1800 – 55763552     55
041 Celtic Guardian                      – 1400/1200 – 91152256    120
042 Illusionist Faceless Mage            – 1200/2200 – 28546905    320
043 Karbonala Warrior                    – 1500/1200 – 54541900    140
044 Rogue Doll                           – 1600/1000 – 91939608    120
045 Oscillo Hero #2                      – 1000/ 500 – 27324313     30
046 Griffore                             – 1200/1500 – 53829412    140
047 Torike                               – 1200/ 600 – 80813021     45
048 Sangan                               – 1000/ 600 – 26202165     35
049 Big Insect                           – 1200/1500 – 53606874    140
050 Basic Insect                         –  500/ 700 – 89091579     25
051 Armored Lizard                       – 1500/1200 – 15480588 999999
052 Hercules Beatle                      – 1500/2000 – 52584282 999999
053 Killer Needle                        – 1200/1000 – 88979991     70
054 Gokibore                             – 1200/1400 – 15367030 999999
055 Giant Flea                           – 1500/1200 – 41762634    140
056 Larvae Moth                          –  500/ 400 – 87756343 999999
057 Great Moth                           – 2600/2500 – 14141448 999999
058 Kuriboh                              –  300/ 200 – 40640057     10
059 Mammoth Graveyard                    – 1200/ 800 – 40374923     55
060 Great White                          – 1600/ 800 – 13429800 999999
061 Wolf                                 – 1200/ 800 – 49417509     55
062 Harpie Lady                          – 1300/1400 – 76812113 999999
063 Harpie Lady Sisters                  – 1950/2100 – 12206212 999999
064 Tiger Axe                            – 1300/1100 – 49791927 999999
065 Silver Fang                          – 1200/ 800 – 90357090     55
066 Kojikocy                             – 1500/1200 – 01184620    140
067 Perfectly Ultimate Great Moth        – 3500/3000 – 48579379 999999
068 Garoozis                             – 1800/1500 – 14977074    290
069 Thousand Dragon                      – 2400/2000 – 41462083 999999
070 Fiend Kraken                         – 1200/1400 – 77456781    120
071 Jellyfish                            – 1200/1500 – 14851496    140
072 Cocoon of Evolution                  –    0/2000 – 40240595 999999
073 Kairyu-Shin                          – 1800/1500 – 76634149    290
074 Giant Soldier of Stone               – 1300/2000 – 13039848    290
075 Man-Eating Plant                     –  800/ 600 – 49127943     30
076 Krokodilus                           – 1100/1200 – 76512652     80
077 Grappler                             – 1300/1200 – 02906250    100
078 Axe Raider                           – 1700/1150 – 48305365    160
079 Megazowler                           – 1800/2000 – 75390004    500
080 Uraby                                – 1500/ 800 – 01784619     80
081 Crawling Dragon #2                   – 1600/1200 – 38289717    160
082 Red-eyes B. Dragon                   – 2400/2000 – 74677422 999999
083 Castle of Dark Illusions             – 1200/2500 – 00062121    160
084 Reaper of the Cards                  – 1380/1930 – 33066139    290
085 King of Yamimakai                    – 2000/1530 – 69455834    350
086 Barox                                – 1380/1530 – 06840573    180
087 Dark Chimera                         – 1610/1460 – 32344688    200
088 Metal Guardian                       – 1150/2150 – 68339286    290
089 Catapult Turtle                      – 1000/2000 – 95727991    200
090 Gyakutenno Megami                    – 1800/2000 – 31122090    500
091 Mystic Horseman                      – 1300/1550 – 68516705 999999
092 Rabid Horseman                       – 2000/1700 – 94905343 999999
093 Zanki                                – 1500/1700 – 30090452    260
094 Crawling Dragon                      – 1600/1400 – 67494157    200
095 Crass Clown                          – 1350/1400 – 93889755    140
096 Armored Zombie                       – 1500/   0 – 20277860    260
097 Dragon Zombie                        – 1600/ 500 – 66672569    200
098 Clown Zombie                         – 1350/   0 – 92667214    140
099 Pumpking the King of Ghosts          – 1800/2000 – 29155212    500
100 Battle Warrior                       –  700/1000 – 55550921     40
101 Wings of Wicked Flames               –  700/ 600 – 92944626     30
102 Dark Mask                            –  900/ 400 – 28933734     30
103 Job Change Mirror                    –  800/1300 – 55337339 999999
104 Curtain of the Dark ones             –  600/ 500 – 22026707     25
105 Tomozaurus                           –  500/ 400 – 46457856     20
106 Spirit of the Winds                  – 1700/1400 – 54615781    230
107 Kagenigen                            –  800/ 600 – 80600490     30
108 Graveyard and the Hand of Invitation –  700/ 900 – 27094595     35
109 Goddess With the Third Eye           – 1200/1000 – 53493204     70
110 Hero of the East                     – 1100/1000 – 89987208     60
111 Doma the Angel of Silence            – 1600/1400 – 16972957    200
112 The Witch that Feeds on Life         – 1200/1000 – 52367652     70
113 Dark Gray                            –  800/ 900 – 09159938     40
114 White Magical Hat                    – 1000/ 700 – 15150365     40
115 Kamion Wizard                        – 1300/1100 – 41544074    120
116 Nightmare Scorpion                   –  900/ 800 – 88643173     40
117 Spirit of the Books                  – 1400/1200 – 14037717    120
118 Supporter in the Shadows             – 1000/1000 – 41422426     55
119 Trial of Nightmares                  – 1300/ 900 – 77827521     70
120 Dream Clown                          – 1200/ 900 – 13215230     60
121 Sleeping Lion                        –  700/1700 – 40200834    120
122 Yamatano Dragon Scroll               –  900/ 300 – 76704943     25
123 Dark Plant                           –  300/ 400 – 13193642     15
124 Ancient Tool                         – 1700/1400 – 49587396    230
125 Faith Bird                           – 1500/1100 – 75582395    120
126 Orion the Battle King                – 1800/1500 – 02971090    290
127 Ansatsu                              – 1700/1200 – 48365709    180
128 Lamoon                               – 1200/1700 – 75850803    180
129 Nemuriko                             –  800/ 700 – 90963488     30
130 Weather Control                      –  600/ 400 – 37243151     20
131 Octoberser                           – 1600/1400 – 74637266    200
132 The 13th Grave                       – 1200/ 900 – 00032864     60
133 Charubin the Fire Knight             – 1100/ 800 – 37421579     50
134 Mystical Capture Chain               –  700/ 700 – 63515678     30
135 Fiend’s Hand                         –  600/ 600 – 52800428     25
136 Witty Phantom                        – 1400/1300 – 36304921    140
137 Mystery Hand                         –  500/ 500 – 62793020     20
138 Dragon Statue                        – 1100/ 900 – 09197735     55
139 Blue-eyed Silver Zombie              –  900/ 700 – 35282433     25
140 Toad Master                          – 1000/1000 – 62671448     55
141 Spiked Snail                         –  700/1300 – 98075147     55
142 Flame Manipulator                    –  900/1000 – 34460851     50
143 Necrolancer the Timelord             –  800/ 900 – 61454890     40
144 Djinn the Watcher of the Wind        –  700/ 900 – 97843505     35
145 The Bewitching Phantom Thief         –  700/ 700 – 24348204     30
146 Temple of Skulls                     –  900/1300 – 00732302     70
147 Monster Egg                          –  600/ 900 – 36121917 999999
148 The Shadow Who Controls the Dark     –  800/ 700 – 63125616     30
149 Lord of the Lamp                     – 1400/1200 – 99510761    120
150 Akihiron                             – 1700/1400 – 36904469    230
151 Rhaintumdos of the Red Sword         – 1200/1300 – 62403074    100
152 The Melting Red Shadow               –  500/ 700 – 98898173     25
153 Dokuroize the Grim Reaper            –  900/1200 – 25882881     60
154 Fire Reaper                          –  700/ 500 – 53581214     25
155 Larvas                               –  800/1000 – 94675535     45
156 Hard Armor                           –  300/1200 – 20060230     30
157 Firegrass                            –  700/ 600 – 53293545     30
158 Man Eater                            –  800/ 600 – 93553943     30
159 Dig Beak                             –  500/ 800 – 29948642     30
160 M-Warrior #1                         – 1000/ 500 – 56342351     30
161 M-Warrior #2                         –  500/1000 – 92731455     30
162 Tainted Wisdom                       – 1250/ 800 – 28725004     55
163 Lisark                               – 1300/1300 – 55210709    120
164 Lord of Zemia                        – 1300/1000 – 81618817     80
165 The Judgement Hand                   – 1400/ 700 – 28003512     60
166 Mysterious Puppeteer                 – 1000/1500 – 54098121    100
167 Ancient Jar                          –  400/ 200 – 81492226     15
168 Darkfire Dragon                      – 1500/1250 – 17881964    140
169 Dark King of the Abyss               – 1200/ 800 – 53375573     55
170 Spirit of the Harp                   –  800/2000 – 80770678    160
171 Big Eye                              – 1200/1000 – 16768387     70
172 Armaill                              –  700/1300 – 53153481     55
173 Dark Prisoner                        –  600/1000 – 89558090     35
174 Hurricail                            –  900/ 200 – 15042735     25
175 Ancient Brain                        – 1000/ 700 – 42431843     40
176 Fire Eye                             –  800/ 600 – 88435542     30
177 Monsturtle                           –  800/1000 – 15820147     45
178 Claw Reacher                         – 1000/ 800 – 41218256     45
179 Phantom Dewan                        –  700/ 600 – 77603950     30
180 Arlownay                             –  800/1000 – 14708569     45
181 Dark Shade                           – 1000/1000 – 40196604     55
182 Masked Clown                         –  500/ 700 – 77581312     25
183 Lucky Trinket                        –  600/ 800 – 03985011     30
184 Genin                                –  600/ 900 – 49370026     30
185 Eyearmor                             –  600/ 500 – 64511793     25
186 Fiend Reflection #2                  – 1100/1400 – 02863439    100
187 Gate Deeg                            –  700/ 800 – 49258578     30
188 Synchar                              –  800/ 900 – 75646173     40
189 Fusionist                            –  900/ 700 – 01641882     35
190 Akakieisu                            – 1000/ 800 – 38035986     45
191 Lala Li-Oon                          –  600/ 600 – 09430387     25
192 Key Mace                             –  400/ 300 – 01929294     15
193 Turtle Tiger                         – 1000/1500 – 37313348    100
194 Terra the Terrible                   – 1200/1300 – 63308047    100
195 Doron                                –  900/ 500 – 36151751     30
196 Arma Knight                          – 1000/1200 – 00756652     70
197 Mech Mole Zombie                     –  500/ 400 – 63545455     20
198 Happy Lover                          –  800/ 500 – 99030164     30
199 Penguin Knight                       –  900/ 800 – 36039163     40
200 Petit Dragon                         –  600/ 700 – 75356564     30
201 Frenzied Panda                       – 1200/1000 – 98818516     70
202 Air Marmot of Nefariousness          –  400/ 600 – 75889523     20
203 Phantom Ghost                        –  600/ 800 – 61201220     30
204 Mabarrel                             – 1700/1400 – 98795934    230
205 Dorover                              –  900/ 800 – 24194033     40
206 Twin Long Rods #1                    –  900/ 700 – 60589682     35
207 Droll Bird                           –  600/ 500 – 97973387     25
208 Petit Angel                          –  600/ 900 – 38142739     30
209 Winged Cleaver                       –  700/ 700 – 39175982     30
210 Hinotama Soul                        –  600/ 500 – 96851799     25
211 Kaminarikozou                        –  700/ 600 – 15510988     30
212 Meotoko                              –  700/ 600 – 53832650     30
213 Aqua Madoor                          – 1200/2000 – 85639257    260
214 Kagemusha of the Blue Flame          –  800/ 400 – 15401633     25
215 Flame Ghost                          – 1000/ 800 – 58528964     45
216 Dryad                                – 1200/1400 – 84916669    120
217 B. Skull Dragon                      – 3200/2500 – 11901678 999999
218 Two-mouth Darkruler                  –  900/ 700 – 57305373     35
219 Solitude                             – 1050/1000 – 84794011     55
220 Masked Sorcerer                      –  900/1400 – 10189126     80
221 Kumootoko                            –  700/1400 – 56283725     60
222 Midnight Fiend                       –  800/ 600 – 83678433     30
223 Roaring Ocean Snake                  – 2100/1800 – 19066538    550
224 Trap Master                          –  500/1100 – 46461247     35
225 Fiend Sword                          – 1400/ 800 – 22855882     70
226 Skull Stalker                        –  900/ 800 – 54844990     40
227 Hitodenchak                          –  600/ 700 – 46718686     30
228 Wood Remains                         – 1000/ 900 – 17733394     50
229 Hourglass of Life                    –  700/ 600 – 08783685     30
230 Rare Fish                            – 1500/1200 – 80516007    140
231 Wood Clown                           –  800/1200 – 17511156     55
232 Madjinn Gunn                         –  600/ 800 – 43905751     30
233 Dark Titan of Terror                 – 1300/1100 – 89494469    120
234 Beautiful Head Huntress              – 1600/ 800 – 16899564    120
235 Wodan the Resident of the Forest     –  900/1200 – 42883273 999999
236 Guardian of the Labyrinth            – 1000/1200 – 89272878     70
237 Haniwa                               –  500/ 500 – 84285623     20
238 Yashinoki                            –  800/ 600 – 41061625     30
239 Vishwar Randi                        –  900/ 700 – 78556320     35
240 The Drdek                            –  700/ 800 – 08944575     30
241 Dark Assassin                        – 1200/1200 – 41949033    120
242 Candle of Fate                       –  600/ 600 – 47695416     25
243 Water Element                        –  900/ 700 – 03732747     35
244 Dissolverock                         –  900/1000 – 40826495     50
245 Meda Bat                             –  800/ 400 – 76211194     25
246 One Who Hunts Souls                  – 1100/1000 – 03606209     60
247 Root Water                           –  900/ 800 – 39004808     40
248 Master & Expert                      – 1200/1000 – 75499502     70
249 Water Omotics                        – 1400/1200 – 02483611    120
250 Hyo                                  –  800/1200 – 38982356     55
251 Enchanting Mermaid                   – 1200/ 900 – 75376965     60
252 Nekogal #1                           – 1100/ 900 – 01761063 999999
253 Angelwitch                           –  800/1000 – 37160778     45
254 Embryonic Beast                      –  500/ 750 – 64154377     25
255 Prevent Rat                          –  500/2000 – 00549481    100
256 Dimensional Warrior                  – 1200/1000 – 37043180     70
257 Stone Armadiller                     –  800/1200 – 63432835     55
258 Beastking of the Swamp               – 1000/1100 – 99426834     60
259 Ancient Sorcerer                     – 1000/1300 – 36821538     80
260 Lunar Queen Elzaim                   –  750/1100 – 62210247     45
261 Wicked Mirror                        –  700/ 600 – 15150371     30
262 The Little Swordsman of Aile         –  800/1300 – 25109950     60
263 Rock Ogre Grotto #2                  –  700/1400 – 62193699     60
264 Wing Egg Elf                         –  500/1300 – 98582704     45
265 The Furious Sea King                 –  800/ 700 – 18710707     30
266 Princess of Tsurugi                  –  900/ 700 – 51371017     35
267 Unknown Warrior of Fiend             – 1000/ 500 – 97360116     30
268 Sectarian of Secrets                 –  700/ 500 – 15507080     25
269 Versago the Destroyer                – 1100/ 900 – 50259460     55
270 Wetha                                – 1000/ 900 – 96643568     50
271 Megirus Light                        –  900/ 600 – 23032273     30
272 Mavelus                              – 1300/ 900 – 59036972     70
273 Ancient Tree of Enlightenment        – 1300/ 900 – 86421986     60
274 Green Phantom King                   –  500/1600 – 22910685     60
275 Ground Attacker Bugroth              – 1500/1000 – 58314394    100
276 Ray & Temperature                    – 1000/1000 – 85309439     55
277 Gorgon Egg                           –  300/1300 – 11793047     35
278 Petit Moth                           –  300/ 200 – 58192742     10
279 King Fog                             – 1000/ 900 – 84686841     50
280 Protector of the Throne              –  800/1500 – 10071456     80
281 Mystic Clown                         – 1500/1000 – 47060154    100
282 Mystical Sheep #2                    –  800/1000 – 83464209     45
283 Holograph                            – 1100/ 700 – 10859908     45
284 Tao the Chanter                      – 1200/ 900 – 46247516 999999
285 Serpent Maurauder                    –  700/ 600 – 82742611     30
286 Gate Keeper                          – 1500/1800 – 19737320    290
287 Ogre of the Black Shadow             – 1200/1400 – 45121025    120
288 Dark Arts                            –  600/1400 – 72520073 999999
289 Change Slime                         –  400/ 300 – 18914778     15
290 Moon Envoy                           – 1100/1000 – 45909477     60
291 Fireyarou                            – 1300/1000 – 71407486     80
292 Psychic Kappa                        –  400/1000 – 07892180     30
293 Masaki the Legendary Swordsman       – 1100/1100 – 44287299     70
294 Dragoness the Wiched Knight          – 1200/ 900 – 70681994     60
295 Bio Plant                            –  600/1300 – 07670542     50
296 One-eyed Shield Dragon               –  700/1300 – 33064647     55
297 Cyber Soldier of Dark World          – 1400/1200 – 75559356    120
298 Wicked Dragon with the Ersatz Head   –  900/ 900 – 02957055     45
299 Sonic Maid                           – 1200/ 900 – 38942059 999999
300 Kurama                               –  800/ 800 – 85705804     35
301 Legendary Sword                      –     /     – 61854111    800
302 Sword of Dark Destruction            –     /     – 37120512    800
303 Dark Energy                          –     /     – 04614116    800
304 Axe of Dispair                       –     /     – 40619825    800
305 Laser Cannon Armor                   –     /     – 77007920    800
306 Insect Armor With A Laser Cannon     –     /     – 03492538    800
307 Elf’s Light                          –     /     – 39897277    800
308 Beast Fangs                          –     /     – 46009906    800
309 Steel Shell                          –     /     – 02370081    800
310 Vile Germs                           –     /     – 39774685    800
311 Black Pendant                        –     /     – 65169794    800
312 Silver Bow and Arrow                 –     /     – 01557499    800
313 Horn of Light                        –     /     – 38552107    800
314 Horn of the Unicorn                  –     /     – 64047146    800
315 Dragon Treasure                      –     /     – 01435851    800
316 Electro-Whip                         –     /     – 37820550    800
317 Cyber Shield                         –     /     – 63224564    800
318 Elegant Egotist                      –     /     – 90219263 999999
319 Mystical Moon                        –     /     – 36607978    800
320 Stop Defense                         –     /     – 63102017    800
321 Malevolent Nuzzeler                  –     /     – 99597615    800
322 Violet Crystal                       –     /     – 15052462    800
323 Book of Secret Arts                  –     /     – 91595718    800
324 Invigoration                         –     /     – 98374133    800
325 Machine Conversion Factory           –     /     – 25769732 999999
326 Raise Body Heat                      –     /     – 51267887    800
327 Follow Wind                          –     /     – 98252586    800
328 Power of Kaishin                     –     /     – 77027445    800
329 Dragon Capture Jar                   –     /     – 50045299 999999
330 Forest                               –     /     – 87430998     55
331 Wasteland                            –     /     – 23424603     55
332 Mountain                             –     /     – 50913601     55
333 Sogen                                –     /     – 86318356     55
334 Umi                                  –     /     – 22702055     55
335 Yami                                 –     /     – 59197169     55
336 Dark Hole                            –     /     – 53129443  20000
337 Raigeki                              –     /     – 12580477 999999
338 Mooyan Curry                         –     /     – 58074572 999999
339 Red Medicine                         –     /     – 38199696     55
340 Goblin’s Secret Remedy               –     /     – 11868825  20000
341 Soul of the Pure                     –     /     – 47852924  35000
342 Dian Keto the Cure Master            –     /     – 84257639 999999
343 Sparks                               –     /     – 76103675     10
344 Hinotama                             –     /     – 46130346     55
345 Final Flame                          –     /     – 73134081  20000
346 Ookazi                               –     /     – 19523799  35000
347 Tremendose Fire                      –     /     – 46918794 999999
348 Swords of Revealing Light            –     /     – 72302403 999999
349 Spellbinding Circle                  –     /     – 18807108 999999
350 Dark Piercing Light                  –     /     – 45895206 999999
351 Yaranzo                              – 1300/1500 – 71280811    160
352 Kanan the Swordmistress              – 1400/1400 – 12829151    160
353 Takriminos                           – 1500/1200 – 44073668    140
354 Stuffed Animal                       – 1200/ 900 – 71068263     60
355 Megasonic Eye                        – 1500/1800 – 07562372    290
356 Super War-Lion                       – 2300/2100 – 33951077      0
357 Yamadron                             – 1600/1800 – 70345785    320
358 Seiyaryu                             – 2500/2300 – 06740720   1700
359 Three-legged Zombie                  – 1100/ 800 – 33734439     50
360 Zera the Mant                        – 2800/2300 – 69123138      0
361 Flying Penguin                       – 1200/1000 – 05628232     70
362 Millennium Shield                    –    0/3000 – 32012841    200
363 Fairy’s Gift                         – 1400/1000 – 68401546    120
364 Black Luster Soldier                 – 3000/2500 – 05405694      0
365 Fiend’s Mirror                       – 2100/1800 – 31890399      0
366 Labyrinth Wall                       –    0/3000 – 67284908    200
367 Jirai Gumo                           – 2200/ 100 – 94773007     80
368 Shadow Ghoul                         – 1600/1300 – 30778711    180
369 Wall Shadow                          – 1600/3000 – 63182310 999999
370 Labyrinth Tank                       – 2400/2400 – 99551425 999999
371 Sanga of the Thunder                 – 2600/2200 – 25955164 999999
372 Kazejin                              – 2400/2200 – 62340868 999999
373 Suijin                               – 2500/2400 – 98434877 999999
374 Gate Guardian                        – 3750/3400 – 25833572      0
375 Dungeon Worm                         – 1800/1500 – 51228280    290
376 Monster Tamer                        – 1800/1600 – 97612389    320
377 Ryu-Kishin Powered                   – 1600/1200 – 24611934    160
378 Swordstalker                         – 2000/1600 – 50005633    400
379 La Jinn the Mystical Genie           – 1800/1000 – 97590747    160
380 Blue Eyes Ultimate Dragon            – 4500/3800 – 23995346      0
381 Toon Alligator                       –  800/1600 – 59383041    120
382 Rude Kaiser                          – 1800/1600 – 26378150    320
383 Parrot Dragon                        – 2000/1300 – 62762898    290
384 Dark Rabbit                          – 1100/1500 – 99261403    120
385 Bickuribox                           – 2300/2000 – 25655502    900
386 Harpie’s Pet Dragon                  – 2000/2500 – 52040216 999999
387 Mystic Lamp                          –  400/ 300 – 98049915     15
388 Pendulum Machine                     – 1750/2000 – 24433920   1000
389 Giltia the D. Knight                 – 1850/1500 – 51828629    290
390 Launcher Spider                      – 2200/2500 – 87322377 999999
391 Zoa                                  – 2600/1900 – 24311372 999999
392 Metalzoa                             – 3000/2300 – 50705071 999999
393 Zone Eater                           –  250/ 200 – 86100785     10
394 Steel Scorpion                       –  250/ 300 – 13599884     10
395 Dancing Elf                          –  300/ 200 – 59983499     10
396 Ocubeam                              – 1550/1650 – 86088138    260
397 Leghul                               –  300/ 350 – 12472242     15
398 Ooguchi                              –  300/ 250 – 58861941     10
399 Swordsman from the Foreign Land      –  250/ 250 – 85255550     10
400 Emperor of the Land and Sea          – 1800/1500 – 11250655    290
401 Ushi oni                             – 2150/1950 – 48649353    700
402 Monster Eye                          –  250/ 300 – 84133008     15
403 Leogun                               – 1750/1550 – 10538007    290
404 Tatsunootoshigo                      – 1350/1600 – 47922711    180
405 Saber Slasher                        – 1450/1500 – 73911410    180
406 Yaiba Robo                           – 1000/1300 – 10315429     80
407 Machine King                         – 2200/2000 – 46700124    800
408 Giant Mech-Soldier                   – 1750/1900 – 72299832    400
409 Metal Dragon                         – 1850/1700 – 09293977    350
410 Mechanical Spider                    –  400/ 500 – 45688586     20
411 Bat                                  –  300/ 350 – 72076281     15
412 Giga-Tech Wolf                       – 1200/1400 – 08471389    120
413 Cyber Soldier                        – 1500/1700 – 44865098    260
414 Shovel Crusher                       –  900/1200 – 71950093     60
415 Mechanicalchacer                     – 1850/ 800 – 07359741    120
416 Blocker                              –  850/1800 – 34743446    120
417 Blast Juggler                        –  800/ 900 – 70138455     40
418 Golgoil                              –  900/1600 – 07526150    100
419 Giganto                              – 1700/1800 – 33621868    350
420 Cyber-Stein                          –  700/ 500 – 69015963     25
421 Cyber Commander                      –  750/ 700 – 06400512     30
422 Jinzo #7                             –  500/ 400 – 32809211     20
423 Dice Armadillo                       – 1650/1800 – 69893315    320
424 Sky Dragon                           – 1900/1800 – 95288024   1000
425 Thunder Dragon                       – 1600/1500 – 31786629    230
426 Stone D.                             – 2000/2300 – 68171737    900
427 Kaiser Dragon                        – 2300/2000 – 94566432    900
428 Magician of Faith                    –  300/ 400 – 31560081 999999
429 Goddess of Whim                      –  950/ 700 – 67959180 999999
430 Water Magician                       – 1400/1000 – 93343894    120
431 Ice Water                            – 1150/ 900 – 20848593     55
432 Waterdragon Fairy                    – 1100/ 700 – 66836598     45
433 Ancient Elf                          – 1450/1200 – 93221206    120
434 Beautiful Beast Trainer              – 1750/1500 – 29616941    260
435 Water Girl                           – 1250/1000 – 55014050     70
436 White Dolphin                        –  500/ 400 – 92409659     50
437 Deepsea Shark                        – 1900/1600 – 28593363    350
438 Metal Fish                           – 1600/1900 – 55998462    350
439 Bottom Dweller                       – 1650/1700 – 81386177    290
440 7 Colored Fish                       – 1800/ 800 – 23771716    120
441 Mech Bass                            – 1800/1500 – 50176820    290
442 Aqua Dragon                          – 2250/1900 – 86164529    700
443 Sea King Dragon                      – 2000/1700 – 23659124   1000
444 Turu-Purun                           –  450/ 500 – 59053232     20
445 Guardian of the Sea                  – 1300/1000 – 85448931     80
446 Aqua Snake                           – 1050/ 900 – 12436646     50
447 Giant Red Snake                      – 1800/ 800 – 58831685    120
448 Spike Seadra                         – 1600/1300 – 85326399    180
449 30,000-Year White Turtle             – 1250/2100 – 11714098    290
450 Kappa Avenger                        – 1200/ 900 – 48109103     60
451 Kanikabuto                           –  650/ 900 – 84103702     30
452 Zarigun                              –  600/ 700 – 10598400     30
453 Millennium Golem                     – 2000/2200 – 47986555    800
454 Destroyer Golem                      – 1500/1000 – 73481154    100
455 Barrel Rock                          – 1000/1300 – 10476868     80
456 Minomushi Warrior                    – 1300/1200 – 46864967    100
457 Stone Ghost                          – 1200/1000 – 72269672     70
458 Kaminari Attack                      – 1900/1400 – 09653271    290
459 Tripwire Beast                       – 1200/1300 – 45042329    100
460 Bolt Escargot                        – 1400/1500 – 12146024    180
461 Bolt Penguin                         – 1100/ 800 – 48531733     50
462 The Immortal of Thunder              – 1500/1300 – 84926738    160
463 Electric Snake                       –  800/ 900 – 11324436     40
464 Wing Eagle                           – 1800/1500 – 47319141    290
465 Punished Eagle                       – 2100/1800 – 74703140    550
466 Skull Red Bird                       – 1550/1200 – 10202894    140
467 Crimson Sunbird                      – 2300/1800 – 46696593    700
468 Queen Bird                           – 1200/2000 – 73081602    260
469 Armed Ninja                          –  300/ 300 – 09076207     15
470 Magical Ghost                        – 1300/1400 – 46474915    140
471 Soul Hunter                          – 2200/1800 – 72869010    800
472 Air Eater                            – 2100/1600 – 08353769   1000
473 Vermillion Sparrow                   – 1900/1500 – 35752363    320
474 Sea Kamen                            – 1100/1300 – 71746462    120
475 Sinister Serpent                     –  300/ 250 – 08131171     10
476 Ganigumo                             –  600/ 800 – 34536276     30
477 Aliensection                         –  950/ 700 – 70924884     35
478 Insect Soldiers of the Sky           – 1000/ 800 – 07019529     45
479 Cockroach Knight                     –  800/ 900 – 33413638 999999
480 Kuwagata Alpha                       – 1250/1000 – 60802233     70
481 Burglar                              –  850/ 800 – 06297941     35
482 Pragtical                            – 1900/1500 – 33691040    320
483 Garvas                               – 2000/1700 – 69780745   1000
484 Amoeba                               –  300/ 350 – 95174353     15
485 Korogashi                            –  550/ 400 – 32569498     20
486 Boo Koo                              –  650/ 500 – 68963107     25
487 Flower Wolf                          – 1800/1400 – 95952802    260
488 Rainbow Flower                       –  400/ 500 – 21347810     20
489 Barrel Lily                          – 1100/ 600 – 67841515     40
490 Needle Ball                          –  750/ 700 – 94230224     30
491 Peacock                              – 1700/1500 – 20624263    260
492 Hoshinigen                           –  500/ 700 – 67629977     25
493 Maha Vailo                           – 1550/1400 – 93013676    180
494 Rainbow Marine Mermaid               – 1550/1700 – 29402771    260
495 Musicain King                        – 1750/1500 – 56907389    260
496 Wilmee                               – 1000/1200 – 92391084     70
497 Yado Karu                            –  900/1700 – 29380133    120
498 Morinphen                            – 1550/1300 – 55784832    160
499 Kattapillar                          –  250/ 300 – 81179446 999999
500 Dragon Seeker                        – 2100/2000 – 28563545    700
501 Man-Eater Bug                        –  450/ 600 – 54652250     20
502 D. Human                             – 1300/1100 – 81057959    120
503 Turtle Raccoon                       –  700/ 900 – 17441953     35
504 Fungi of the Musk                    –  400/ 300 – 53830602     15
505 Prisman                              –  800/1000 – 80234301     45
506 Gale Dogra                           –  650/ 600 – 16229315     25
507 Crazy Fish                           – 1600/1200 – 53713014    160
508 Cyber Saurus                         – 1800/1400 – 89112729    260
509 Bracchio-Raidus                      – 2200/2000 – 16507828    800
510 Laughing Flower                      –  900/ 500 – 42591472     30
511 Bean Soldier                         – 1400/1300 – 84990171    140
512 Cannon Soldier                       – 1400/1300 – 11384280    140
513 Guardian of the Throne Room          – 1650/1600 – 47879985    260
514 Brave Scizzar                        – 1300/1000 – 74277583     80
515 The Statue of Easter Island          – 1100/1400 – 10262698    100
516 Muka Muka                            –  600/ 300 – 46657337     20
517 Sand Stone                           – 1300/1600 – 73051941    180
518 Boulder Tortoise                     – 1450/2200 – 09540040    400
519 Fire Kraken                          – 1600/1500 – 46534755    230
520 Turtle Bird                          – 1900/1700 – 72929454    400
521 Skullbird                            – 1900/1700 – 08327462    400
522 Monstrous Bird                       – 2000/1900 – 35712107    550
523 The Bistro Butcher                   – 1800/1000 – 71107816    160
524 Star Boy                             –  550/ 500 – 08201910     20
525 Spirit of the Mountain               – 1300/1800 – 34690519    230
526 Neck Hunter                          – 1750/1900 – 70084224    400
527 Milus Radiant                        –  300/ 250 – 07489323     10
528 Togex                                – 1600/1800 – 33878931    320
529 Flame Cerberus                       – 2100/1800 – 60862676    550
530 Eldeen                               –  950/1000 – 06367785     50
531 Mystical Sand                        – 2100/1700 – 32751480    500
532 Gemini Elf                           – 1900/ 900 – 69140098    160
533 Kwagar Hercules                      – 1900/1700 – 95144193    400
534 Minar                                –  850/ 750 – 32539892     35
535 Kamakiriman                          – 1150/1400 – 68928540    100
536 Mechaleon                            –  800/ 600 – 94412545     30
537 Mega Thunderball                     –  750/ 600 – 21817254     30
538 Niwatori                             –  900/ 800 – 07805359     40
539 Corroding Shark                      –  110/ 700 – 34290067     45
540 Skelengel                            –  900/ 400 – 60694662     30
541 Hanehane                             –  450/ 500 – 07089711 999999
542 Misairuzame                          – 1400/1600 – 33178416    200
543 Tongyo                               – 1350/ 800 – 69572024     60
544 Dharma Cannon                        –  900/ 500 – 96967123     30
545 Skelgon                              – 1700/1900 – 32355828 999999
546 Wow Warrior                          – 1250/ 900 – 69750536     60
547 Griggle                              –  350/ 300 – 95744531     15
548 Bone Mouse                           –  400/ 300 – 21239280     15
549 Frog the Jam                         –  700/ 500 – 68638985     25
550 Behegon                              – 1350/1000 – 94022093     80
551 Dark Elf                             – 2000/ 800 – 21417692    160
552 Winged Dragon #2                     – 1200/1000 – 57405307     70
553 Mushroom Man #2                      – 1250/ 800 – 93900406     55
554 Lava Battleguard                     – 1550/1800 – 20394040 999999
555 Tyhone #2                            – 1700/1900 – 56789759 999999
556 The Wandering Doomed                 –  800/ 600 – 93788854     30
557 Steel Ogre Grotto #1                 – 1400/1800 – 29172562    260
558 Pot the Trick                        –  400/ 400 – 55567161     20
559 Oscillo Hero                         – 1250/ 700 – 82065276     50
560 Invader from Another Planet          –  950/1400 – 28450915     80
561 Lesser Dragon                        – 1200/1000 – 55444629     70
562 Needle Worm                          –  750/ 600 – 81843628 999999
563 Wretched Ghost of the Attic          –  550/ 400 – 17238333     20
564 Great Mammoth of Goldfine            – 2200/1800 – 54622031    800
565 Man-Eating Black Shark               – 2100/1300 – 80727036    320
566 Yormungarde                          – 1200/ 900 – 17115745     60
567 Darkworld Thorns                     – 1200/ 900 – 43500484     60
568 Anthrosaurus                         – 1000/ 850 – 89904598     45
569 Drooling Lizard                      –  900/ 800 – 16353197     40
570 Trakadon                             – 1300/ 800 – 42348802     60
571 B. Dragon Jungle King                – 2100/1800 – 89832901 999999
572 Empress Judge                        – 2100/1700 – 15237615    500
573 Little D.                            – 1100/ 700 – 42625254     45
574 Witch of the Black Forest            – 1100/1200 – 78010363     80
575 Ancient One of the Deep Forest       – 1800/1900 – 14015067   1000
576 Giant Scorpion of the Tundra         – 1100/1000 – 41403766     60
577 Crow Goblin                          – 1850/1600 – 77998771    320
578 Leo Wizard                           – 1350/1200 – 04392470    100
579 Abyss Flower                         –  750/ 400 – 40387124     25
580 Patrol Robo                          – 1100/ 900 – 76775123     55
581 Takuhee                              – 1450/1000 – 03170832    120
582 Dark Witch                           – 1800/1700 – 35565537    350
583 Weather Report                       –  950/1500 – 72053645    120
584 Binding Chain                        – 1000/1100 – 08058240     60
585 Mechanical Snail                     –  800/1000 – 34442949     45
586 Greenkappa                           –  650/ 900 – 61831093     30
587 Mon Larvas                           – 1300/1400 – 07225792    140
588 Living Vase                          –  900/1100 – 34320307     55
589 Tentacle Plant                       –  500/ 600 – 60715406     25
590 Beaked Snake                         –  800/ 900 – 06103114     40
591 Morphing Jar                         –  700/ 600 – 33508719     30
592 Muse-A                               –  850/ 900 – 69992868     40
593 Giant Turtle Who Feeds on Flames     – 1400/1800 – 96981563    260
594 Rose Spectre of Dunn                 – 2000/1800 – 32485271    500
595 Fiend Reflection #1                  – 1300/1400 – 68870276    140
596 Ghoul With An Appetite               – 1600/1200 – 95265975    160
597 Pale Beast                           – 1500/1200 – 21263083    140
598 Little Chimera                       –  600/ 550 – 68658728     25
599 Violent Rain                         – 1550/ 800 – 94042337     80
600 Key Mace #2                          – 1050/1200 – 20541432     70
601 Tenderness                           –  700/1400 – 57935140     60
602 Penguin Soldier                      –  750/ 500 – 93920745     25
603 Fairy Dragon                         – 1100/1200 – 20315854 999999
604 Obese Marmot of Nefariousness        –  750/ 800 – 56713552     30
605 Liquid Beast                         –  950/ 800 – 93108297     40
606 Twin Long Rods #2                    –  850/ 700 – 29692206     30
607 Great Bill                           – 1250/1300 – 55691901    100
608 Shining Friendship                   – 1300/1100 – 82085619    120
609 Bladefly                             –  600/ 700 – 28470714     30
610 Electric Lizard                      –  850/ 800 – 55875323     35
611 Hiro’s Shadow Scout                  –  650/ 500 – 81863068     25
612 Lady of Faith                        – 1100/ 800 – 17358176     50
613 Twin-headed Thunder Dragon           – 2800/2100 – 54752875   1900
614 Hunter Spider                        – 1600/1400 – 80141480    200
615 Armored Starfish                     –  850/1400 – 17535588     70
616 Hourglass of Courage                 – 1100/1200 – 43530283     80
617 Marine Beast                         – 1700/1600 – 29929832    290
618 Warrior of Tradition                 – 1900/1700 – 56413937    400
619 Rock Spirit                          – 1650/1900 – 82818645    350
620 Snakeyashi                           – 1000/1200 – 29802344     70
621 Succubus Knight                      – 1650/1300 – 55291359    180
622 Ill Witch                            – 1600/1500 – 81686058    230
623 The Thing that Hides in the Mud      – 1200/1300 – 18180762    100
624 High Tide Gyojin                     – 1650/1300 – 54579801    180
625 Fairy of the Fountain                – 1600/1100 – 81563416    140
626 Amazon of the Seas                   – 1300/1400 – 17968114    140
627 Nekogal #2                           – 1900/2000 – 43352213    550
628 Witch’s Apprentice                   –  550/ 500 – 80741828 999999
629 Armored Rat                          –  950/1100 – 16246527     55
630 Ancient Lizard Warrior               – 1400/1100 – 43230671    100
631 Maiden of the Moonlight              – 1500/1300 – 79629370    160
632 Stone Ogre Grotto                    – 1600/1500 – 15023985    230
633 Winged Egg of New Life               – 1400/1700 – 42418084    230
634 Night Lizard                         – 1150/1300 – 78402798    120
635 Queen’s Double                       –  350/ 300 – 05901497     15
636 Blue Winged Crown                    – 1600/1200 – 41396436    160
637 Trent                                – 1500/1800 – 78780140    290
638 Queen of the Autumn Leaves           – 1800/1500 – 04179849    290
639 Amphibious Bugroth                   – 1850/1300 – 40173854    230
640 Acid Crawler                         –  900/ 700 – 77568553 999999
641 Invader of the Throne                – 1350/1700 – 03056267    200
642 Mystical Sheep #1                    – 1150/ 900 – 30451366     55
643 Disk Magician                        – 1350/1000 – 76446915     80
644 Flame Viper                          –  400/ 450 – 02830619     20
645 Royal Guard                          – 1900/2200 – 39239728    700
646 Gruesome Goo                         – 1300/ 700 – 65623423     55
647 Hyosube                              – 1500/ 900 – 02118022    120
648 Machine Attacker                     – 1600/1300 – 38116136    180
649 Hibikime                             – 1450/1000 – 64501875    120
650 Whiptail Crow                        – 1650/1600 – 91996584    260
651 Kunai with Chain                     –     /     – 37390589    800
652 Magical Labyrinth                    –     /     – 64389297     10
653 Warrior Elimination                  –     /     – 90873992 999999
654 Salamandra                           –     /     – 32268901    800
655 Cursebraker                          –     /     – 69666645     10
656 Eternal Rest                         –     /     – 95051344 999999
657 Megamorph                            –     /     – 22046459  50000
658 Metalmorph                           –     /     – 68540058 999999
659 Winged Trumpeter                     –     /     – 94939166    800
660 Stain Storm                          –     /     – 21323861 999999
661 Crush Card                           –     /     – 57728570 999999
662 Eradicading Aerosol                  –     /     – 94716515 999999
663 Breath of Light                      –     /     – 20101223 999999
664 Eternal Drought                      –     /     – 56606928 999999
665 Curse of the Millennium Shield       –     /     – 83094937     10
666 Yamadron Ritual                      –     /     – 29089635     10
667 Gate Guardian Ritual                 –     /     – 56483330 999999
668 Bright Castle                        –     /     – 82878489    800
669 Shadow Spell                         –     /     – 29267084 999999
670 Black Luster Ritual                  –     /     – 55761792    100
671 Zera Ritual                          –     /     – 81756897    100
672 Harpie’s Feather Duster              –     /     – 18144506 999999
673 War-Lion Ritual                      –     /     – 54539105    100
674 Beastry Mirror Ritual                –     /     – 81933259    100
675 Ultimate Dragon                      –     /     – 17928958 999999
676 Commencement Dance                   –     /     – 43417563     50
677 Hamburger Recipe                     –     /     – 80811661     50
678 Revival of Sengenjin                 –     /     – 16206366     50
679 Novox’s Prayer                       –     /     – 43694075     50
680 Curse of Tri-Horned Dragon           –     /     – 79699070     50
681 House of Adhesive Tape               –     /     – 15083728 999999
682 Eatgaboon                            –     /     – 42578427 999999
683 Bear Trap                            –     /     – 78977532 999999
684 Invisible Wire                       –     /     – 15361130 999999
685 Acid Trap Hole                       –     /     – 41356845 999999
686 Widespread Ruin                      –     /     – 77754944 999999
687 Goblin Fan                           –     /     – 04149689 999999
688 Bad Reaction to Simochi              –     /     – 40633297 999999
689 Reverse Trap                         –     /     – 77622396 999999
690 Fake Trap                            –     /     – 03027001 999999
691 Revival of Serpent Night Dragon      –     /     – 39411600     50
692 Turtle Oath                          –     /     – 76806714    100
693 Contruct of Mask                     –     /     – 02304453    100
694 Resurrection of Chakra               –     /     – 39399168    100
695 Puppet Ritual                        –     /     – 05783166     50
696 Javelin Beetle Pact                  –     /     – 41182875 999999
697 Garma Sword Oath                     –     /     – 78577570     50
698 Cosmo Queen’s Prayer                 –     /     – 04561679     50
699 Revival of Skeleton Rider            –     /     – 31066283     10
700 Fortress Whale’s Oath                –     /     – 77454922     10
701 Performance of Sword                 – 1950/1850 – 04849037      0
702 Hungery Burger                       – 2000/1850 – 30243636      0
703 Sengenjin                            – 2750/2500 – 76232340      0
704 Skull Guardian                       – 2050/2500 – 03627449      0
705 Tri-Horned Dragon                    – 2850/2350 – 39111158      0
706 Serpent Night Dragon                 – 2350/2400 – 66516792      0
707 Skull Knight                         – 2650/2250 – 02504891 999999
708 Cosmo Queen                          – 2900/2450 – 38999506      0
709 Charka                               – 2450/2000 – 65393205      0
710 Crab Turtle                          – 2550/2500 – 91782219      0
711 Mikazukinoyaiba                      – 2200/2350 – 38277918 999999
712 Meteor Dragon                        – 1800/2000 – 64271667 999999
713 Meteor B. Dragon                     – 3500/2000 – 90660762      0
714 Firewing Pegasus                     – 2250/1800 – 27054370 999999
715 Psyco Puppet                         – 2000/2350 – 63459075      0
716 Garma Sword                          – 2550/2150 – 90844184      0
717 Javelin Beetle                       – 2450/2550 – 26932788      0
718 Fortress Whale                       – 2350/2150 – 62337487      0
719 Dokurorider                          – 1900/1850 – 99721536      0
720 Mask of Shine and Dark               – 2000/1800 – 25110231      0
721 Dark Magic Ritual                    –     /     – 76792184      0
722 Magician of Black Chaos              – 2800/2600 – 30208479      0


 
5 phản hồi

Posted by trên Tháng Bảy 25, 2011 in Hướng dẫn chơi Game

 

5 responses to “Danh sách Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories: Card Password và Starchip

 1. My_kute

  Tháng Bảy 25, 2011 at 10:09 chiều

  Dài du~ @_@

   
 2. Tháng Bảy 26, 2011 at 12:17 chiều

  hì tận 722 quân cơ mà e. a làm mà còn thấy mệt nữa là e. k thank anh hả .=.=

   
 3. Hk13chuyenht

  Tháng Bảy 26, 2011 at 5:17 chiều

  Dai the nay cho admin an gach ae oy

   
 4. Tháng Bảy 26, 2011 at 8:20 chiều

  chú ném đi. anh ban ních bjo. dài quá a mà bỏ bớt thì kêu a làm thiếu

   
 5. Xuân Trường

  Tháng Ba 22, 2015 at 2:11 chiều

  k co blue untimate dragon ak

   

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: